Home Justitie Cameraschild kost ook meer aan werkuren

Cameraschild kost ook meer aan werkuren

Aan de gemeenteraad wordt door het college van burgemeester en schepenen gevraagd de bijdrage van de gemeente Knokke-Heist in de politiebegroting 2020 van de politiezone Damme/Knokke-Heist goed te keuren.

De gewone tussenkomst voor 2020 bedraagt 12.035.909 EUR. De aanvullende dotatie voor camerabewaking daalt t.o.v. 2019 en bedraagt 255.000 EUR. De aanvullende tussenkomst voor personeel stijgt t.o.v. 2019 en bedraagt 664.855 EUR (t.o.v. 391 661 euro in 2019).

De stijgende middelen komen er omwille van de gestegen werklast bij de Politie en daarbij horende problematieken binnen het domein veiligheid. Concreet houdt het voorstel van de politiezone in dat er bijkomend op de huidige formatie één hoofdinspecteur en 15 inspecteurs worden aangeworven.

De gewone investeringstoelage bedraagt 227.600 EUR. Dit is een globaal bedrag om materiaal aan te kopen. De politiezone heeft geen gedetailleerde investeringslijst zoals het gemeentebestuur. De aanvullende investeringstoelage voor de verdere uitbreiding van het cameraproject bedraagt 200.000 EUR.

Door het verwerken van een positief resultaat van 2018 in de begroting van 2019 is het wel mogelijk om de gewone dotatie 2019 met 1.036.432 EUR te verlagen tot een bedrag van 10.594.781 EUR.

1 REACTIE

  1. Volgens mijn bescheiden mening mag alles wat de veiligheid van de bevolking en het verkeer ten goede komt wel iets kosten zolang alles op een efficiënte wijze gebruikt wordt.

Comments are closed.