Home Knokke-Heist 2020 blijkt ook voor het Rode Kruis Knokke-Heist een onvergetelijk jaar

2020 blijkt ook voor het Rode Kruis Knokke-Heist een onvergetelijk jaar

Van bij het begin van de pandemie was het alle hens aan dek voor onze dienst Bloed. Zo moesten we inderhaast op zoek naar grotere locaties. Dankzij de hulp van het gemeentebestuur werden deze al vlug gevonden en konden alle bloedinzamelingen doorgaan, aldus Peter Warlop woordvoerder van Rode Kruis Knokke-Heist. 

Doordat ook vele evenementen werden afgelast kreeg onze hulpdienst de éne na de andere annulatie binnen. Maar ondanks dat, hebben we ons toch nuttig kunnen maken. Zo hebben we tijdens de eerst corona golf mondmaskers verdeelt bij mindervalide mensen die verzorging aan huis krijgen, en deze zomer werden we inderhaast opgeroepen om waterbedeling te doen in een corona file naar Knokke-Heist. Onze hulpdienstvrijwilligers moesten ook bijgeschoold worden hoe ze een covidproof hulppost moeten inrichten. Ze werden ook voorzien van hun Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s) die ze steeds bij zich moeten hebben in geval ze worden ingezet. 

De vrijgekomen tijd, door het wegvallen van de preventieve diensten, gaf ons dan weer de kans om ons volledig te concentreren op fondsenwerving. Nadat de jaarlijkse stickeractie niet op de normale en gekende manier kon doorgaan, en de inkomsten hiervan tegenvielen, hebben we onze hoop dan gezet op ‘De lokale steunactie’. Met al onze vrijwilligers hebben we in enkele dagen tijd in alle brievenbussen van de gemeente een folder en brief met overschrijvingsformulier gepost. Elke ontvanger kon vrijblijvend een schenking doen aan onze lokale afdeling. Dit werd dan ook massaal gedaan, met als eindresultaat een kleine twintigduizend euro. We zijn de inwoners van Knokke-Heist dan ook heel erg dankbaar. Dit is een deugddoende pleister op de Stickeractiewonde. Met deze opbrengst kunnen we de werking van onze afdeling verzekeren. Naast onze vaste kosten zoals onderhoud van ons lokaal, materialen en ons wagenpark hebben we reeds een paar andere belangrijke aankopen gedaan, zoals nieuwe oefen AED’s en verslikkings oefenvesten die gebruikt worden bij onze gratis eerste hulp cursussen voor de bevolking.  Volgend jaar staan nog een aantal belangrijke aankopen op het programma. Zo plannen we onder andere de aankoop van nieuwe zeilen voor onze hulpdienst tenten.

2021 wordt wellicht een overgangsjaar waarin we hopen stilaan onze activiteiten te kunnen hervatten. Sowieso staat de gezondheid van iedereen voorop en doen ook wij een warme oproep aan iedereen voorzichtig te zijn en zich aan de basis veiligheidsmaatregelen te houden. Het Afdelingscomité en alle vrijwilligers van Rode Kruis Knokke-Heist wensen u Prettige Feesten.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers