Home Knokke-Heist Groen/SP.a Knokke-Heist verwachten correcte informatie naar de inwoners toe

Groen/SP.a Knokke-Heist verwachten correcte informatie naar de inwoners toe

Gemeenteraadslid Luc Lierman

Dinsdag 7 januari haalde burgemeester Lippens het nationale nieuws, op radio, televisie en in de geschreven pers : “Parket onderzoekt mogelijke belangenvermenging Lippens”. Oppositiepartij Groen/SP.a Knokke-Heist kwam vandaag met een persbericht:

“De inwoners van Knokke-Heist verwachten een correcte houding van hun burgemeester, schepenen en raadsleden, zonder vermengingen van verschillende belangen. Fractie Groen, kartel tussen Groen en sp.a in de gemeenteraad in Knokke-Heist,  wenst, dat over de kern van de zaak aan de inwoners correcte informatie gegeven wordt.

Die kern, draait om het volgende : van elk gemeenteraadslid, dus ook van de burgemeester en van de schepenen, wordt uitdrukkelijk verwacht, dat hij/zij zich terugtrekt, als op de vergadering van de gemeenteraad een punt besproken wordt, waarvan vermoed kan worden, dat de persoon in kwestie er persoonlijke (vaak financiële) belangen bij zou kunnen hebben (= belangenvermenging).  Het ligt aan de verkozene zelf, om voor dat punt de raadzaal te verlaten.  Daaromtrent bestaat ook een duidelijke deontologische code. Hij/zij kan zich niet verstoppen achter “de onoplettendheid van de bevoegde dienst” (DS). 

Als het raadslid, de schepen of burgemeester zich hier niet aan houdt, kan daar tegen een klacht ingediend worden bij Audit Vlaanderen (een agentschap van de Vlaamse overheid). Wat gebeurd is.

Dit agentschap kan – na een grondige evaluatie  van de klacht – beslissen om een stap verder te gaan en het dossier door te geven aan het parket. In deze fase bevindt het dossier zich momenteel.  Het gerecht beslist uiteindelijk, of de persoon in kwestie schuldig is of niet.

Fractie Groen wenst te benadrukken, dat dit geen zaak is, waar licht over gegaan dient te worden. Groen en sp.a wachten  het resultaat van het onderzoek verder af en drukken hun vertrouwen uit in de deskundigheid en de onafhankelijkheid van het parket en de rechterlijke macht.

Fractie Groen reageert ook op wat 1ste Schepen Piet Degroote  in Kneistikrant (10 januari) schrijft : “Keuvelwijk of Tolpaertpolder, veel heisa om niets”.

Enkele dingen worden vaak liefst niet in herinnering gebracht : het feit, dat een groot stuk open ruimte en goede landbouwgrond omgezet wordt naar bouwgrond. Dit kan wel degelijk voor een financiële meerwaarde zorgen voor de eigenaars van de gronden. Nieuwe gronden worden aangesneden, terwijl andere – nog steeds uitdeinende projecten zoals Duinenwater – met veel leegstand te maken hebben.

Duinenwater : “Woningen voor tweede verblijvers of als beleggingsinstrument?” Ondertussen bestaat er al jaren (!)  behoefte aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Waren/zijn  de banden tussen  het gemeentebestuur en de vastgoedprojectontwikkelaars niet al te strak…? Wie betaalt het gelag?

Daarom wordt nu  door het gemeentebestuur – voor alle zekerheid –  systematisch al een aantal jaren een deel van de bevolking “warm” gemaakt voor het nieuwe project “Keuvelwijk”, te situeren omgeving Tolpaertdijk en Kragendijk. Het voorstel van  “betaalbare” woningen, met een  prijs van  om en bij de 350 000 euro (?)  wordt gesuggereerd . Terwijl andere grote projecten (Duinenwater) ongebreideld “een ander publiek” in gedachte houden?

Voelt  het gemeentebestuur nu pas, dat er een ontvolking van jonge mensen en gezinnen aan de gang is en dat dit zijn invloed heeft op dienstverlening en lokale economie? Iets waar fractie Groen al jaren trouwens op wijst en niet enkel bij  de bespreking van het Meerjarenplan 2020-’25 op de gemeenteraad van  28 november 2019…. “

2 REACTIES

  1. Enkele jaren geleden had de desbetreffende schepen van onderwijs de eer om de nieuwe gemeentelijke basisschool “De Pluim” plechtig te openen op het einde van de grote vakantie. Toen zei
    dezelfde schepen al dat de toekomstige verkavelingen in die omgeving te duur zouden zijn voor de plaatselijke bevolking (zie FOCUS/WTV) en men voor nieuwe kinderen op zoek zou moeten gaan over de grens (Nederland) of in de aangrenzende gemeenten.

  2. Dit dossier is het zoveelste hoofdstuk in de kroniek van het graafschap Knokke – Heist.

    Rekening houdende met de ervaring die de lokale immocraten opbouwden is het andermaal uitkijken naar dat wat uit de bus komen zal. Opvallend is het niveau van dissonantiereductie dat sommigen aan de dag leggen.

    Anders gesteld: tegenover het goede staat niet het kwade, wel de onverschilligheid. De waarheid in het recht en in de moraal zijn inderdaad duidelijk verschillend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here