Home Knokke-Heist Materniteit AZ Zeno toch maar liever open houden

Materniteit AZ Zeno toch maar liever open houden

Om de efficiëntie van materniteiten te verhogen, is het best dat er 17 de deuren sluiten waaronder deze van AZ Zeno. Er zijn te weinig bevallingen en te veel bedden. Dat blijkt uit een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). ‘Bevallen is een basiszorg’, reageert CD&V-voorzitter Joachim Coens die het voorstel dan ook afschiet.

Het KCE berekende dat een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om kostenefficiënt te werken, zonder dat de zorg in het gedrang komt. Volgens de studie bereiken 21 van de 104 materniteiten dat minimum niet.

“Mijn zoon Conrad is geboren in Knokke-Heist (AZ Zeno). Heel tevreden over de gynaecologen, de vroedvrouwen, het verzorgend personeel op de materniteit. Ook nadat we het ziekenhuis verlaten hadden. De tevredenheid over de zorg lijkt me veel belangrijker dan het aantal bevallingen die er in een jaar zouden moeten plaatsvinden (waarbij Nederlanders niet meegeteld worden). Zeker in een kustgemeente als Knokke-Heist. Sluiting van de materniteit mogen we niet aanvaarden.

Gemeenteraadslid en toekomstig Schepen Bert Debrabandere

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden is de bereikbaarheid. Wettelijk gezien moet elke vrouw tussen 15 en 49 jaar binnen de 30 minuten een materniteit kunnen bereiken. Het KCE onderzocht de 21 geïsoleerde kraamklinieken op bereikbaarheid en stelde vast dat de sluiting van vier daarvan bereikbaarheidsproblemen zou veroorzaken. Het centrum stelt dus voor om die open te laten, maar de 17 anderen wel te sluiten en hun erkenning in te trekken.

Die sluitingen zullen er natuurlijk toe leiden dat de overgebleven materniteiten meer vrouwen over de vloer krijgen en dus meer plaats nodig hebben. Maar gezien elke kraamafdeling volgens het rapport 390 tot 900 bedden op overschot heeft, zou dat geen probleem mogen zijn.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg schermt volgens Bert Debrabandere met economische cijfers waarom een materniteit in Knokke-Heist niet langer houdbaar zou zijn. Ze baseert zich hierbij op cijfers waarbij de vele bevalling van dames die in Nederland wonen maar in AZ Zeno bevallen, niet meegerekend worden. Het is niet het juiste uitgangspunt om de geboorte van een kind te herleiden tot een louter economisch gegeven. De kwaliteit van de zorg en de nabijheid van zorg zijn veel belangrijker op het belangrijkste moment van het leven van een kind en de moeder. Het sluiten van de materniteit zorgt er ook voor dat andere diensten binnen het ziekenhuis onder druk komen te staan, zoals de pediatrie. Het sluiten van de materniteit kan dan ook het begin inluiden van het wegtrekken van de hele basiszorg in AZ Zeno, aldus nog Debrabandere die hierover ook contact had met zijn voorzitter Joachim Coens.

Tenslotte stelt het kenniscentrum voor om te streven naar 1.000 bevallingen per ziekenhuis per jaar, omdat dat de efficiëntie nog meer zou kunnen verhogen. ‘Op die manier kan hetzelfde aantal bevallingen gebeuren met minder personeel en infrastructuur, en zonder verlies aan kwaliteit’, klinkt het. ‘De kostenbesparing die zo wordt bereikt, wordt best opnieuw geïnvesteerd door de ziekenhuizen, bijvoorbeeld in meer verpleegkundigen op afdelingen die kampen met een tekort.’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) steunt het idee. ‘Een hervorming dringt zich op’, zegt ze aan het persagentschap Belga. Het plan botst echter op een veto van CD&V. ‘Bevallingen behoren tot de basiszorg. Er kunnen niet zomaar 17 materniteiten gesloten worden. Nabijheid van materniteiten is belangrijk’, tweette voorzitter Joachim Coens.