Home Knokke-Heist Haven van Zeebrugge is sterk bezig

Haven van Zeebrugge is sterk bezig

De globale goederenoverslag in de haven van Zeebrugge bedroeg vorig jaar, in 2019, 45,8 miljoen ton. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dit een toename met liefst 14,2%. Met een groei van bijna 25% in de laatste twee jaar kan gerust worden gesteld dat de haven van Zeebrugge een bijzonder sterke prestatie heeft neergezet. De groei tekende zich in 2019 af in alle belangrijke sectoren: roll-on/roll-off, vloeibaar aardgas, nieuwe wagens en containers. Alleen de overslag van stukgoed liep vorig jaar met 13,2% terug tot bijna 900.000 ton, maar een verschuiving van papieroverslag van conventioneel naar containeroverslag heeft er in belangrijke mate mee te maken.

De roro-trafieken (roll-on/roll-off) stijgen in 2019 met 3,7% tot een volume van 16,5 miljoen ton. Dit zorgt voor een tweede maal op rij voor een recordjaar wat betreft de roro-overslag in de haven. De groei realiseert zich hoofdzakelijk op Ierland (+6,3%) en Spanje (+153,1%), omwille van de verbinding van Cobelfret op Santander en de schaalvergroting op de route van Finnlines op Bilbao. Ook de deepsea roro-trafieken stijgen, en wel met 13,9%.

De roro-ladingen op het Verenigd Koninkrijk en Scandinaviƫ dalen lichtjes, respectievelijk met 2,5% en 2,7%.

Na slechts een jaar status quo ziet de automotive sector in Zeebrugge opnieuw een mooie stijging van het aantal behandelde nieuwe wagens. Zeebrugge tikt 2019 af met net geen 3 miljoen behandelde wagens. De overslag van 2 960 339 wagens betekent een groei met 4,6% ten opzichte van 2018.

De totale tonnage behandelde containers (deepsea en shortsea samen) in de haven van Zeebrugge bedraagt in 2019 16,2 miljoen ton, een groei met 7%. Uitgedrukt in containereenheden TEU stijgt het aantal behandelde containers met 4,8% tot 1,7 miljoen TEU.

De vloeibare bulk kent onder de invloed van de toename van de behandeling van LNG, vloeibaar aardgas, een sterke stijging met liefst 60,8% tot een totaal van 10,8 miljoen ton. Het aandeel LNG is 7,6 miljoen ton, een verdubbeling van de volumes ten opzichte van vorig jaar (+107,5%). In het kader van het contract van 20 jaar tussen Fluxys LNG en Yamal Trade kan jaarlijks tot 8 miljoen ton LNG worden overgeslagen op de terminal van Zeebrugge. Dat komt overeen met mogelijk 214 methaantankers per jaar die bijkomend komen aanmeren.

De vaste bulk kent in 2019 een stijging van 7,6% tot 1,3 miljoen ton. De volumes zand en grint (+8,5%), veevoeders (+27,8%) en granen (+2,9%) stijgen.

Het aantal cruiseschepen die de haven in 2019 aanliepen kent ook een kleine toename, van 144 in 2018 naar 149 in 2019. Het aantal passagiersbewegingen voor de cruises is 715.142.

De havenarbeid (een indicator voor de bedrijvigheid in de haven) doet het nog steeds heel goed in Zeebrugge. Er is opnieuw een stijging in het aantal gepresteerde taken (shiften) (+3%) en in het aantal havenarbeiders (+5,6%). Per 31 december 2019 waren er in Zeebrugge 1.932 effectieve havenarbeiders, dat zijn er 103 meer dan in het vorige jaar. In 2019 hebben ook 169 arbeiders de initiatieopleiding gevolgd en zijn zij toegetreden tot het stelsel van de havenarbeid.

Vermelden we tenslotte nog dat de estuaire vaart (binnenlandverbinding via de zee en het Scheldebekken) in 2019 met 6,2% groeide.

AUTEUR: Frank Neyts
FOTO: Henk Claeys