Home Provincie Westtoer hertekent fietslandschap in West-Vlaanderen

Westtoer hertekent fietslandschap in West-Vlaanderen

Na de vernieuwing van de West-Vlaamse fietsnetwerken in 2016 blijft het provinciebedrijf Westtoer het fietsaanbod verder aanpassen en vestigt in de komende jaren de aandacht op de klassieke fietsroutes.

In de jaren negentig zijn 36 klassieke fietsroutes ontwikkeld. In dit periode was er enkel dit aanbod. Met de komst van het fietsnetwerk in 2006 zijn de recreatieve fietsmogelijkheden sterk toegenomen. Westtoer speelt in op deze evolutie en biedt 350 lokale fietssuggesties (op het knooppuntennetwerk) aan vanuit de logies. Ondertussen bleef de belangstelling bestaan voor de klassieke fietsroutes.

Jaarlijks telt Westtoer 5,1 miljoen recreatieve fietsers. Ongeveer 10 procent maakt nog altijd gebruik van lusvormige routes. Voor Westtoer is dit een belangrijke aanleiding om het aanbod met de lusvormige routes grondig te herbekijken.

Om in te spelen op de verwachtingen van de hedendaagse recreant realiseert Westtoer in  de komende vijf jaar 28 nieuwe lusvormige routes. Dit initiatief gebeurt in overleg met de Diensten voor Toerisme in de betrokken gemeenten. Grote aandacht wordt besteed aan beleving, stopplaatsen en toffe adressen. Voor de vier regio’s zijn telkens zes routes voorzien en in de vier centrumsteden (Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk) realiseert Westtoer groene fietsgordels. Op deze wijze zullen alle nieuwigheden op het terrein (natuurgebieden, fietspaden, fietsinfrastructuur) opgenomen worden in deze routes.

Dit jaar worden al vier nieuwe lusvormige fietsroutes voorgesteld:

  • De fietsroute ‘Westkust’
  • De fietsroute ‘Polderrand’
  • De fietsroute ‘Mandeldal’
  • De fietsroute ‘Hoppeland’

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De fietsnetwerken zijn een topproduct. Ook de vraag naar lusvormige fietsroutes blijft belangrijk. De hedendaagse recreant gaat langs een route op zoek naar beleving en originele stopplaatsen. Met de nieuwe thematische fietsroutes volgen we de trend op het vlak van recreatie”.