Home Politiek Groen Knokke-Heist zit met een aantal vragen

Groen Knokke-Heist zit met een aantal vragen

Nadat de gemeenteraad van 20 februari geannuleerd werd, gaat deze van 26 maart nu ook niet door, dit wegens de coronacrisis.

Vorige dinsdag 17 maart werd de agenda voor gemeente- en OCMW-raad voor maart aan de raadsleden bezorgd.  Fractie Groen bezorgde vrijdag 20 maart aan de Algemeen directeur 5 interpellaties (vragen) voor de komende raadszitting.

  1. Hoe zorgt het gemeentebestuur er voor, dat de richtlijnen rond corona die mensen bereiken, die digitaal niet actief zijn, mobiel kwetsbaar en hun huis zelden verlaten?  Alleenstaande bejaarden vormen een grotere risicogroep.
  2. Heeft het College een voorlopig zicht op de financiële gevolgen van de crisis, op het vlak van inkomsten voor de gemeente, voor de periode t.e.m. 30 juni?  Zo ja, van welke raming wordt hierbij uitgegaan?  Zijn er gemeentelijke activiteiten of projecten, die in het gedrang dreigen te komen, wegens de daling van de inkomsten?
  3. Mensen, afhankelijk van het OCMW en mensen in armoede zijn  de bevolkingsgroepen, die het meest kwetsbaar zijn bij de huidige crisis. Naarmate de crisis langer zal duren, verhoogt de kans  dat de kloof tussen kansrijke en kansarme inwoners (in gezinsverband of als alleenstaande) zal toenemen.

Kan het College garanderen, dat de huidige financiële voorzieningen voor de  diensten van het OCMW niet in het gedrang zullen komen door de impact van de coronacrisis?

  • Is het College van plan- naast de federaal genomen maatregelen –  bijkomende, maatregelen te treffen voor onze lokale handelaars en zelfstandigen, die door de crisis hard getroffen worden?  Zo ja, welke?
  • Wordt de media-uitspraak van 19 maart “als zouden Nederlandse patiënten de toegang tot AZ Zeno ontzegd worden” gedragen door het College?

Fractie Groen houdt er tot slot aan  hun diepe erkentelijkheid uit te drukken voor het ontzettend goede werk, dat alle dokters, verpleegkundigen en zorgverleners, zowel in het ziekenhuis, in de RVT’s en op privévlak dagelijks presteren. Die mensen geven het beste van zichzelf  t.v.v. de patiënten en hun families. Ze vormen, samen met de vele vrijwilligers in onze gemeente, die de strijd met corona aangaan, in deze periode een baken van hoop.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here