Home Knokke-Heist Tweedeverblijvers krijgen waardebon van 200 euro

Tweedeverblijvers krijgen waardebon van 200 euro

Het gemeentebestuur Knokke-Heist heeft beslist om de lokale economie een extra duw in de rug te gevenen tegelijk de tweedeverblijvers te bedanken voor hun geduld. Per tweedeverblijfsadres wordt een waardebon gegeven van € 200 aan de eigenaars die belasting moesten betalen op 1 januari 2020. Die bon kunnen ze besteden bij de lokale handelaars en horeca.

De tweedeverblijvers zijn voor de kustgemeente een zeer belangrijke doelgroep, maar helaas kunnen zij momenteel door de corona-maatregelen niet naar hun adres in Knokke-Heist. De badstad telt 1500 winkels, 300 restaurants, 80 kunstgalerijen en 25 beach bars, die in de huidige situatie bijna volledig gesloten zijn.

Met de actie steunt Knokke-Heist de lokale economie. Tweedeverblijvers betalen wel hun tweedeverblijfstaks, dus de waardebon is ook voor hen een opsteker in deze moeilijke tijden.  In totaal zal Knokke-Heist al ruim 4 miljoen euro vrijmaken voor de waardebonnen.

Het gemeentebestuur zal zich de komende dagen nog buigen over de praktische uitwerking van de waardebonnen en afspraken maken met de handelaars. Het project is slechts een van de acties uit een groter herstelplan dat de gemeente momenteel voorbereidt. 

De gemeente blijft voorlopig in lockdown en is niet toegankelijk voor tweedeverblijvers.

4 COMMENTS

 1. Het regent momenteel maatregelen. Zowat elk bestuursniveau – rekening houdende met de bevoegdheid – heeft wel een premie, een waarborgregeling, een specifieke steunmaatregel, een versoepeling van een termijn of een betalingsuitstel geregeld. Het meest bekend zijn wellicht de zogeheten corona hinderpremie van 4000 euro voor bedrijven die verplicht volledig moeten sluiten en het erkennen van alle tijdelijke werkloosheid (te wijten aan het coronavirus) als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (met RVA-uitkering verhoogd tot 70%). Werkgevers krijgen ingevolge de corona-epidemie bv. een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Ook steden en gemeenten nemen maatregelen. Antwerpen beslist bv. om zelfstandigen en ondernemingen bepaalde belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet door te rekenen.

  De bedoeling van de Kneistse variant van het “helikoptergeld” is eenvoudig: geld in handen van mensen stoppen moet leiden tot meer kopen, meer kopen geeft de economische bedrijvigheid een boost. Het is momenteel wachten op meer details m.b.t. andere incentives.
  Helikoptergeld heeft, onder economen, voor- en tegenstanders, net zoals ook meer uitgeven, voor- en tegenstanders heeft.

  De kost van dit alles is momenteel echter nog niet volledig becijferd. Van zowel het Vlaamse als het federale niveau is nu reeds geweten wat de factuur “zou” kunnen worden. Het overnemen van de energiefactuur van de technisch werklozen van één maand kost wellicht 20 miljoen euro. Het aanpakken van het systeem systeem van tijdelijke werkloosheid zou per maand 1,8 miljard euro kosten (simulatie 800.000 tot één miljoen mensen). Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen zou zeker 1 miljard kosten (wellicht 1,5 miljard). Het uitstellen van de onroerende voorheffing voor bedrijven zal er wellicht voor zorgen dat ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Er wordt rekening gehouden met een kost van acht tot tien miljard euro op de federale begroting.

  België had zonder corona reeds een begrotingstekort voor 2020 van ongeveer 13 miljard of 3% van het bnp. De coronacrisis doet het tekort op de Belgische begroting stijgen tot 7 procent van het bbp. De Belgische schuldenberg zit in de Europese top 5. De OESO is allesbehalve optimistisch.

  Recente cijfers geven aan dat de Vlaamse regering rekening houden moet met 140 miljoen euro aan extra uitgaven en dit bovenop het geraamd tekort van 430 miljoen euro. De positie van vele lokale overheden is al bij al ook niet schitterend.

  Landen met een financiële reserve hebben wel nog wat respijt. Het financiële beleid van Europa is echter voor verbetering vatbaar. De Europese maatregelen hebben immers meer weg van een drukperspolitiek.

  De coronacrisis zal, volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, de komende jaren een zeer grote invloed hebben op onze portemonnee.

  De hamvraag is dus wie de uiteindelijk rekening betalen zal.

 2. Ja, Frankie, in een kippenhok zit de haan en enkele hennen op de hoogste stok en sch.… op degene die een stok lager zitten.

 3. Een schande te schrijven dat de tweedeverblijvers een opstekertje nodig hebben dit zijn mensen die er goed voor zitten en door de lockdown Knokke Heist en zo hun tweede (meestal tweede eigendom) niet kunnen bereiken. Sorry hoor maar wij als inwoner kunnen/mogen onze gemeente nu ook niet verlaten. En eerlijk kijk maar eens goed rond in Knokke Heist er zijn hier genoeg vaste bewoners die ook die opsteker best kunnen gebruiken en hopelijk laten ze ons nog zolang de lockdown duurt verder gratis parkeren.

 4. ‪Tweedeverblijvers krijgen waardebon van 200 euro https://www.kneistikrant.be/2020/03/26/tweedeverblijvers-krijgen-waardebon-van-200-euro/ via @De digitale krant van Knokke-Heist‬
  ‪Schandalig. De inwoners van de gemeente blijven in de kou staan. Ook wij spenderen geld in de lokale horeca en winkels. Maar ja de bourgeois van de gemeente raad houden geen rekening met werkenden en gepensioneerden. Met aan kop Couhysder van de NVA (partij van het patronaat) die zoals geweten voor vriendjespolitiek is. Zoals destijds dat de terrassen op de Lippenslaan moesten ingekort worden, omdat haar broer café Cap Nord uitbaatte, hebben ze ene rijstrook gesupprimeerd zodat hij zijn te grote terras kon houden. 4 miljoen euro voor de tweede verblijvers die wel niets te kort hebben. De tweede verblijvers worden in crisistijden nog beloond terwijl de eigen bevolking in de kou blijft staan en er armoede aanwezig is in de gemeente. ‬
  ‪ ‬

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here