Home Knokke-Heist 50.000 bomen aanplanten in Madagascar met steun vanuit Knokke-Heist

50.000 bomen aanplanten in Madagascar met steun vanuit Knokke-Heist

De ngo Graine de Vie kan wederom rekenen op financiële steun van het gemeentebestuur Knokke-Heist. Het college besliste immers om ook dit jaar 12.500 euro te schenken aan de niet-gouvernementele organisatie die de ecologische voetafdruk van onze geïndustrialiseerde landen wil compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden. De gemeente Knokke-Heist is van mening dat dit een mooi en goed onderbouwd project is dat het waard is om op lange termijn te ondersteunen. Met 12.500 euro kan Graine de Vie 50.000 bomen aanplanten in Madagascar. 

Om de opvolging en ontwikkeling van de herbebossing te verzekeren, creëert Graine de Vie in elk van de plantplaatsen een kwekerij en leiden ze lokale mensen op om die te beheren. Daarnaast ontwikkelen ze een programma om de lokale bevolking te sensibiliseren voor de bescherming van het milieu. Al de leden van Graine de Vie werken op vrijwillige basis zodat alle aan hun toevertrouwde middelen direct en volledig worden gebruikt voor het beheer van de kwekerijen en het planten van bomen. Ze betalen de boomkwekers en boomplanters en dragen zo bij tot de verbetering van het lot van de mensen die in de herbebossingsgebieden wonen. 

Het college heeft op 21 oktober 2016 voor de eerste keer het dossier van Graine de Vie behandeld. Graine de Vie en het gemeentebestuur Knokke-Heist werken via het project “Een woud als mijn gemeente” aan de aanplanting van bossen in Madagascar. Dit ter compensatie van onze ecologische voetafdruk en als ontwikkelingshulp.  

11 REACTIES

 1. Zeker een mooi gebaar om een bevriend initiatief te steunen . Maar wanneer wordt begonnen met de aanleg van ons stadsrandbos dat al sedert de fusie in 1971 gepland was ten zuiden van het station Duinbergen ? Of krijgt de Golf voorrang ?Of wordt het een goedkope stortplaats voor de overtollige grond van het hoogbouwproject naast het station Knokke?

 2. Dit is een mooi initiatief. Het is wel jammer dat we in ons eigen Vlaanderen niet meer bossen aanplanten in plaats steeds maar te verkavelen. In het geval van onze gemeente bouwt men er maar op los (vooral in Duinenwater) niettegenstaande de bevolking elk jaar een beetje inboet in aantal. Als je dan ziet dat het merendeel van de woningen en appartementen voor tweede verblijvers zijn zegt dat genoeg. Hopelijk blijven ze van de Tolpaertpolder af anders verdwijnt nog een mooi stuk natuur in handen van vreemden die er kasten van villa’s kunnen bouwen.

  • De Tolpaertpolder is al aangetast. De wegen liggen er al . Voor de uitbreiding over gans de polder hebben de promotoren tijd . Feit is wel dat het opgenomen is in een woonuitbreidingsgebied ten nadele van eenzelfde gebied in Westkapelle .De school moet toch ook voldoende leerlingen hebben !

   • Ik vrees dat er slechts weinig “échte inwoners” van onze gemeente zo’n “woning” zullen kunnen kopen en dat de invloed op het aantal leerlingen eerder beperkt zal zijn zoals ere-schepen Ingrid Reubens enkele jaren geleden voor FOCUS/WTV zei: ” Daar de nieuwe verkavelingen rond “De Pluim” te duur zullen zijn voor de Knokkenaars zullen we moeten kijken over de Nederlandse grens of in andere gemeenten om kinderen te ronselen.” Als we zo verder doen moeten we geen scholen meer bouwen maar bejaardentehuizen want een gemeente zonder jonge mensen sterft een stille dood.

 3. je noemt daar ” vreemden” , ooit waren onze voorouders ook vreemden , erwoonde hier geen kat of het was zee, ikzelf ben vijfde generatie Knokkenaar maar ooit zijn mijn voorouders hier ook ” aangespoeld” , er blijven er altijd hangen en die worden met de tijd dan ook ” echte Kneistinaars”, wees tolerant , allen samen doen we de boel draaien ( soms een beetje vierkant) maar eind van de rit komt alles goed !!

  • Dit is een héél goede opmerking maar de tolerantie mag niet altijd van één kant komen. Ik denk dat veel mensen aan onze kustgemeenten zijn aangespoeld, vooral uit het nabije binnenland omdat toen ook het toerisme doorbrak en er daar geld mee te verdienen was. Die mensen INTEGREERDEN zich. Door de VISSERIJ was Heist lang geleden al een kleine gemeente terwijl Knokke toen noch een parochie was en dat is absoluut niet om de mensen van de deelgemeente Knokke te beledigen maar de geschiedenis kun je moeilijk verdraaien. Ook hier kwamen mensen uit het binnenland op af omdat er een deftig inkomen in zat. Ook zij werden goed ontvangen, stichtten een gezin, enz… Een voorvader uit Schotland die stichter van mijn familie “zou” geweest zijn, “zou” honderden jaren geleden schipbreuk geleden hebben voor de kust van de deelgemeente Heist waar hij bleef wonen, zich VOLLEDIG INTEGREERDE en zelfs schepen van het toenmalige Heist “zou” geweest zijn. Ik gebruik nogal veel het woord “zou” maar volgens opzoekingen is het werkelijkheid. Ik vraag me af of degenen die zich nu in de “rijke gebieden” vestigen ook zomaar INTEGREREN. Als ze dat niet kunnen blijven het voor mij inderdaad “vreemden”.

   • Wij vormen feitelijk een mooie combinatie , afstammeling van een Schot en ik zou afstammen van een Ollander , en daarop is Knokke-Heist gebouwd !! Een mengelmoes van alles en nog wat , je hebt wel gelijk dat de integratie een beetje van twee kanten moet komen , maar wie zijn wij om dit gedaan te krijgen .

 4. Volledig akkoord met t’ Heistenaartje,die in het verleden hier aanspoelde waren mensen die de kust hielpen opbouwen,die hun brood hier verdienden,en met als gevolg een gezin stichten en de kinderen naar school konden gaan.Nu komen “ze” omwille van de 0 procent inkomsten belasting,geld verdienen in het binnenland als manager,CEO,CEF,enz,enz,en hier hun domicilie vestigen.En daarbij nog mooie wegenis aanleggen om nog rapper op hun bureel,of het voetbalveld te zijn,en intussen de hele omgeving verkwanselen,inclusief te Tolpaard polder met circa 600 woningen.Maar ja sommigen of teveel hebben ervoor gestemd,en zullen op termijn volledig buiten gebonjourd worden wegens onbetaalbaar.

 5. Indien ik het goed begrijp wordt het verlies of beter de vernieling van het parkje in de Knokkestraat dus gecompenseerd door de aanplanting van bomen in Madagascar. Nu nog een parking exporteren.

 6. Ik wil mij distantiëren van de mening van mijn naamgenoot Maertens Daniel ,
  beste groeten Daniël Maertens , 8300 Knokke – Heist ( deelgemeente Knokke) .

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Dossier Casino ligt volgens gemeenteraadslid Cathy Coudyser stil

Het gemeentebestuur gaf intussen drie jaar geleden meer toelichting over het casinodossier. De gemeente had al een ontwerp klaar en dat ziet (zag) er...

Kantines spelen grote rol in competitie waar RKFC in speelt

Royal Knokke FC en de andere clubs in eerste nationale hebben bijna drie uur over de heropstart van de competitie in vergadering gezeten de...

Shop local, steun jouw lokale watersportclubs

Tijdens deze eindejaarsperiode pakken Surfers Paradise en Lakeside Paradise uit met een heus cadeau-offensief dat talrijke mogelijkheden biedt om straks met een top-cadeau te...

Recente reactie van onze lezers