HomeCultuur50 jaar Knokke-Heist (D2): Westkapelle voelde zich in de val gelokt

50 jaar Knokke-Heist (D2): Westkapelle voelde zich in de val gelokt

Na de nieuwe vergadering in het kader van een mogelijke fusie, zonder beide polderburen Westkapelle en Ramskapelle, was er enkel een volledige instemming van 11 leden op de 22 aanwezige. De volgende stap zou erin bestaan dat burgemeesters Mattelaer en de Gheldere bij de betrokken minister zouden gaan om de fusie aanhangig te maken. Eens het plan klaar zou het aan de diverse gemeenteraden voorgelegd worden, om er zich nog voor 3 maart 1970 over uit te spreken.

Historische raadszittingen – 1970

Einde januari drong burgemeester Mattelaer (foto) tijdens een bijzondere zitting van de gemeenteraad in Knokke aan om voor “een fusie zonder ruzie” te kiezen. De beslissing werd in twee luiken afgewerkt. De fusie werd principieel goedgekeurd met 11 stemmen tegen 2 (de raadsleden Fevery van Volks- en Middenstandsbelangen en Van Renterghem BSP), terwijl vervolgens 7 stemmen uitgebracht werden voor de onmiddellijke fusie (door de raadsleden Mattelaar, Lippens, Aernoudts, De Grauwe en Schwartz van Gemeentebelangen, Declercq van VMB en Vermeire BSP). Voor een voorafgaande studie stemden de raadsleden van de Velde, Van Parys, Delanoeye en Cattrysse van Gemeentebel., terwijl de h. Van Renterghem van de socialisten tegen alles was en de h. Fevery zich onthield.

Burgemeester Mattelaer: “De tijd is aangebroken om uit een eng partikularisme te treden”.

Graaf Lippens: “Ik ben 100% voor de fusie om de toekomst te vrijwaren, een toekomst die morgen begint”.

Schepen Van Parys: “Noodzakelijke waarborgen moeten voorkomen in een noodzakelijke studie. Achter alles is er nog geen sprake geweest van de naam die de toekomstige gefusioneerde gemeente zal krijgen en een naam heeft ook zijn belang”.

Raadslid Schvartz: “De studies kunnen na de fusie gebeuren”.

Raadslid Declercq: “Belangrijke dossiers moeten wachten tot na de fusie, o.a. wat het casino betreft”. De h. Van Renterhgem: “De beslissing mag niet tot de gemeenteraad beperkt blijven. Afzonderlijke gemeenteraadsverkiezingen zouden over voor of tegen de fusie moeten beslissen. Ik ben nog steeds Knokkenaar”.

Raadslid Fevery: “Met een jurydische fout, 2 stemmingen voor één punt op de dagorde, zal de beslissing verbroken worden”.

De grote verrassing tijdens die uitzonderlijke gemeenteraad in Knokke was de doorslaggevende stem van de h. Vermeire (BSP) geweest.

In Heist keurde de gemeenteraad op 13 febr. 1970 de fusie goed met 6 stemmen (CVP) tegen 5 (BSP en PVV). De standpunten van voorheen werden daarbij herhaald.

Raadslid Camiel Van Torre: “Ik ben Heistenaar geboren en wil als Heistenaar sterven”. Luid bravo in de zaal en langdurig applaus.

Burgemeester de Gheldere: “Onze generatie moet beslissen: ofwel van de Oostkust een betere entiteit te maken, ofwel een annexe van Brugge-Zeehaven te worden”.

Raadslid Louis Vantorre: “Het is een fusie waarvan de eventuele nadelen ons nog onbekend zijn. Deze fusie wordt helemaal niet gevraagd door de hogere overheid”.

Raadslid Lemaitre: “Heist en Knokke zijn twee leefbare gemeenten, die zo grondig van mekaar verschillen, dat het alvast een psychologische blunder zou zijn, deze tot een versmelting te dwingen”.

Parochiekerk Sint-Vincentius, Ramskapellestraat, Ramskapelle

In Ramskapelle had de raad op 6 febr. reeds besloten niet te protesteren tegen de voorgenomen inlijving van de gemeente, gedeeltelijk bij Brugge, grotendeels bij Heist. Drie van de 7 leden waren afwezig. Burgemeester Proot sprak de hoop uit dat de nodige aandacht zou besteed worden aan het belang van de bevolking en alle diensten daartoe.

Westkapelle verwierp op 6 maart de fusie met 5 stemmen (Van den Broucke, De Coster, Lierma, Desmidt en De Roo) tegen 4 (Bonte, De Groote, Vercruysse en Danneels). De h. Van den Broucke meende dat in feite niemand van de raad voorstander was van de voorgestelde fusie en hij liet verstaan dat bepaalde leden onder druk stonden.

De beslissing zou dan vallen in de Kabinetsraad van 22 mei 1970: de fusie van Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle werd werkelijkheid. En hiermee zou men dan naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober gaan.

Door de aanpassing van het gewestplan, waarbij Groot-Brugge zich aanmeldde, kwam het ten oosten van de afleidingsvaarten tot een “vrijwillige” fusie. Op 5 juni 1970 verscheen het KB dat de fusie bekrachtigde van de gemeenten Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle. Dit gebeurde “om redenen van geografische, economische en financiële aard”, waarbij ook wijzigingen aangebracht werden in de grenzen met de buurgemeenten. Knokke-Heist werd de naam van de fusiegemeente. Het aantal leden van de nieuwe gemeenteraad, met inbegrip van burgemeester en schepenen, werd op 21 vastgesteld, het college op 6.

De gemeenteraden bleven ondertussen bij hun agenda’s. Knokke keurde einde april na een maratonzitting de nieuwe koncessie van het casino goed. Westkapelle bleef nog worstelen tegen de fusie: “Men voelt zich beetgenomen in deze zaak”! De h. Van den Broucke kwam met een tegenvoorstel, een grote poldergemeente, en zulks werd aanvang juni goedgekeurd met 5 stemmen tegen 3 en 1 onthouding. “Te laat”, meende burgemeester Bonte. Wat het dan ook was.

De CVP-meerderheid te Heist achtte zich zeer tevreden met de fusie en dan vooral met de benaming Knokke-Heist.

Burgemeester Mattelaer van Knokke: “Wij moeten de problemen die zich stellen volledig depolitiseren, de toekomst niet zien uit de enge gezichtshoek van onmiddellijke partijpolitieke voor- of nadelen”. De Gemeentebelangen indachtig.

Schepen Manu Desutter van Heist: “Wij moeten afzonderlijk de verkiezingen trotseren en na de uitslag zien of het nodig is een coalitie aan te gaan en met wie”.

Dan maar uitkijken naar de verkiezingen binnen de nieuwe gemeente met nu zowat 28.000 inwoners. Lees maandag het vervolg van deze reeks “50 jaar Knokke-Heist”.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers