dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistAangepaste Afvalinzameling in Knokke-Heist Tijdens Nieuwjaarsdag 2024

Aangepaste Afvalinzameling in Knokke-Heist Tijdens Nieuwjaarsdag 2024

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en AGSO-Afvalbeheer kondigen een belangrijke wijziging aan in het schema van afvalinzameling voor de jaarwisseling van 2023 naar 2024. De veranderingen zijn specifiek gericht op de inwoners en tweedeverblijvers van de gemeente.

Belangrijke Aanpassing op 1 januari 2024

Normaal gesproken vindt de afvalinzameling in Knokke-Heist plaats op zondagavond. Echter, voor zondag 31 december 2023, wordt deze uitzonderlijk verplaatst naar de volgende dag, maandagavond 1 januari 2024. Deze wijziging is van toepassing op de volgende afvalzones:

  • Rood 1: Inzameling van restafval en papier & karton.
  • Rood 2: Inzameling van restafval en PMD.
  • Paars: Enkel inzameling van restafval.

Richtlijnen voor Afvalinzameling

Inwoners worden verzocht hun afval vanaf 18.30 uur buiten te zetten. Door deze richtlijnen te respecteren, draagt men bij aan een soepele en zorgeloze afvalinzameling, ook tijdens de feestdagen.

Dankwoord van het Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur en AGSO-Afvalbeheer benadrukken het belang van deze aanpassing voor een warme en duurzame feestperiode. Ze bedanken bij voorbaat alle inwoners en tweedeverblijvers voor hun medewerking en begrip.

Informatie en Contact

Voor meer informatie over de aangepaste afvalinzameling kunnen inwoners terecht op de officiële website van de gemeente Knokke-Heist of contact opnemen met AGSO-Afvalbeheer.