18.9 C
Knokke-Heist

Actiecomité verzet zich tegen komst van windmolens in Westkapelle

In onze deelgemeente Westkapelle is een actiecomité opgericht dat zich verzet tegen de komst van twee grote windmolens naast de A11. Het windmolenbedrijf Storm heeft een aanvraag ingediend om de turbines te plaatsen in het landelijke gebied, maar volgens het comité is dit niet de juiste locatie. “Het is geen discussie voor of tegen windenergie. De vraag is of dit de juiste locatie is”, zegt het actiecomité.

Het comité wijst erop dat in de buurgemeente Lapscheure-Damme een windmolenproject in het open poldergebied is geweigerd vanwege de weidse vergezichten en prachtige natuur. Ook het ziekenhuis AZ Zeno is op palen gebouwd om het zicht op het open polderlandschap te garanderen. “En nu willen ze twee enorme windmolens plaatsen naast de A11, waar juist veel moeite is gedaan om de autosnelweg te integreren in het open polderlandschap”. “Als we nu niet in actie komen, eindigt het straks met twintig windmolens”, zegt men in Westkapelle.

Het windpark A11 Knokke-Heist van Storm zal ten zuiden van de A11 worden gebouwd en zal voldoende groene stroom produceren om zo’n 12.360 gezinnen van stroom te voorzien. De windmolens hebben een masthoogte van 115 meter en een tiphoogte van 200 meter, met een rotordiameter van 170 meter en een elektrisch vermogen van 8MW per turbine. In totaal zal het windpark een jaarlijkse energieproductie van 43.260 MWh hebben.

Omwonenden hebben aangegeven dat de haven van Zeebrugge een betere locatie zou zijn voor het windpark. Het bezwaartermijn voor de aanvraag van Storm loopt tot eind volgende week op vrijdag 25 februari en omwonenden worden opgeroepen om bezwaar in te dienen via het omgevingsloket onder de referentie 2022105290.

Met de komst van het windpark lijkt Storm bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Het bedrijf heeft al meer dan vijftig windturbines operationeel of in aanbouw en zet zich in om windparken op land te ontwikkelen, bouwen en exploiteren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Lokale besturen kunnen bovendien mee aandeelhouder worden van de windparken van Storm en omwonenden kunnen participeren via de coöperatieve Storm CV.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen