zondag, april 21, 2024
HomeHaven / ZeebruggeApzi-Voka vraagt Meer Investeringen in Zeebrugge door Port of Antwerp-Bruges

Apzi-Voka vraagt Meer Investeringen in Zeebrugge door Port of Antwerp-Bruges

De havengelden in Zeebrugge zijn recent aanzienlijk gestegen, wat leidt tot bezorgdheid bij Apzi – Voka West-Vlaanderen over de toewijzing van deze extra inkomsten. Deze organisatie, die de belangen van de lokale bedrijfssector vertegenwoordigt, roept op tot meer investeringen in de infrastructuur van de haven van Zeebrugge.

Tariefstijgingen in Context

Sinds begin 2023 heeft Port of Antwerp-Bruges de tarieven met 10% verhoogd. Deze stijging is opmerkelijk hoger in vergelijking met naburige havens. Zo blijft de tariefverhoging in Rotterdam beperkt tot 2,3%, met een extra korting van 6%. In Hamburg en Bremen is de verhoging ongeveer 5%. Marc Adriansens, voorzitter van Apzi – Voka West-Vlaanderen, wijst erop dat er geen rekening is gehouden met de huidige geopolitieke en economische uitdagingen, in tegenstelling tot eerdere crisissen zoals die in 2008-2009.

Investeringen in Zeebrugge

Voor Apzi-Voka is het essentieel dat Port of Antwerp-Bruges blijft investeren in het platform Zeebrugge. Het financiële plan van de haven voor 2023 voorziet een totaal investeringsbedrag van 304,91 miljoen euro, waarvan 43,41 miljoen euro bestemd is voor projecten in Zeebrugge. Hoewel er plannen zijn om dit bedrag volgend jaar te verhogen, dringt Apzi-Voka aan op een snellere en grotere toename van de investeringen.

Economische Impact en Oproep tot Actie

Apzi-Voka benadrukt de sterke prestaties van de bedrijven in de haven van Zeebrugge en hun significante bijdrage aan het succes van Port of Antwerp-Bruges. Er wordt gewezen op het aanzienlijke economische belang van de haven, zoals blijkt uit de 125 miljoen euro aan invoerrechten gegenereerd door Chinese auto-importen in het afgelopen jaar. De oproep is gericht aan de Belgische en Vlaamse overheid en aan Port of Antwerp-Bruges, om te blijven investeren in Zeebrugge gezien de hoge economische inzet.

De recente tariefstijgingen in de haven van Zeebrugge door Port of Antwerp-Bruges hebben geleid tot zorgen bij lokale stakeholders. Apzi-Voka benadrukt het belang van evenredige investeringen in infrastructuur en diensten om de groei en ontwikkeling van het platform Zeebrugge te ondersteunen. Met het oog op de sterke economische bijdrage van de haven, is er een dringende behoefte aan toegenomen financiering en aandacht voor deze cruciale handelshub.