18 C
Knokke-Heist

Asbestverwijdering in Damme krijgt nieuwe impuls met IVBO-samenwerking vanaf deze maand

De stad Damme zet een nieuwe stap in de strijd tegen asbest door samen te werken met IVBO voor de huis-aan-huisophaling vanaf april. Burgers kunnen nu ook bij IVBO terecht voor de benodigde zakken en containers, terwijl de voorwaarden grotendeels ongewijzigd blijven.

Het verwijderen van asbest uit de stad Damme wordt vanaf 1 april een stuk efficiënter en veiliger dankzij de samenwerking met IVBO (Intercommunale Vereniging voor het Beheer van Afval in Brugge en Ommeland). In een poging om de volksgezondheid te waarborgen en de stad te ontdoen van dit schadelijke materiaal, zijn de huis-aan-huisophalingen van asbest nu onder beheer van IVBO.

De voorwaarden voor het aanvragen van een asbestophaling blijven grotendeels hetzelfde, maar er zijn enkele belangrijke veranderingen die de inwoners van Damme in acht moeten nemen. Ten eerste kunnen de benodigde asbestzakken en containers nu rechtstreeks bij IVBO worden verkregen, waardoor het proces van asbestverwijdering gestroomlijnd wordt.

Bovendien moeten inwoners die een deel van het openbaar domein innemen voor de asbestophaling tijdig een aanvraag indienen bij de stad Damme. Dit kan eenvoudig worden gedaan via de officiële website van de stad op www.damme.be. Door een aanvraag in te dienen, zorgen burgers ervoor dat de ophaling soepel verloopt en er geen onnodige vertragingen optreden.

De samenwerking tussen de stad Damme en IVBO is een belangrijke stap in de richting van een asbestvrije stad. Asbest, een materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw, is nu erkend als een potentieel gevaarlijk materiaal dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals mesothelioom, asbestose en longkanker. De verwijdering van asbest is dus van essentieel belang voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Damme.

Deze ontwikkeling illustreert het streven van de stad Damme om haar burgers te beschermen en een gezonde leefomgeving te creëren. Het is belangrijk dat de inwoners van Damme zich bewust zijn van deze nieuwe maatregelen en hun verantwoordelijkheid nemen door asbest op een veilige en verantwoorde manier te laten verwijderen.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen