HomeRechtbankAssisenproces Sofie Muylle: Kenmerken van een psychopaat

Assisenproces Sofie Muylle: Kenmerken van een psychopaat

Op het assisenproces tegen Alexandru Caliniuc (27) in Brugge hebben de vader en de broer van Sofie Muylle (27) hun getuigenis afgelegd. Vooral broer Stan kon zijn woede niet onder stoelen of banken steken.

Hij bestempelde de beschuldigde ronduit als een gevaarlijke zot en een sadist.

Sofie Muylle was amper zes jaar oud toen haar moeder na drie jaar ziekte overleed. “Dat waren de drie moeilijkste jaren in mijn leven, want ik wist waar het verhaal ging eindigen. Sofie heeft toen vaak tussen ons geslapen”, zei vader Daniël Muylle. Het overlijden van haar mama had uiteraard een grote impact op het slachtoffer. “We hadden een heel warm gezin. Als mama wegvalt, valt er veel weg. Papa was er altijd, maar ik was geen mama.”

Daniël Muylle knoopte uiteindelijk een relatie aan met een vrouw die hetzelfde had meegemaakt. “Dat was een enthousiast, levendig, vrolijk, zeer actief kind”, getuigde de vrouw, Katelijn Vanbiervliet, over het slachtoffer. “Het enige probleem was dat ik veel structuur heb, maar dat had zij wat minder. Ik was er voor haar, maar het is onmogelijk om een moeder te vervangen.”

 Het slachtoffer incasseerde opnieuw een zware klap toen haar oudste broer uit het leven stapte. “De helft van mijn leven is het kerkhof, ze liggen daar allemaal samen”, zei haar vader vandaag. “Mijn echtgenote, mijn zoon, mijn dochter, mijn schoonouders. Als ik daar vijf minuten sta, zie ik heel mijn leven.” Daniël Muylle kon amper geloven dat zijn dochter op een dergelijke manier om het leven was gekomen. “Best dat ik die beelden gezien heb, of ik zou het nooit geloofd hebben. Dat is verschrikkelijk, dat beeld staat gegrift in mijn geheugen. Sofie zit in mijn portefeuille en iedere dag zie ik de foto. Zo overleef ik dat, Sofie is altijd bij mij.”

Voorzitter Willem De Pauw polste bij de getuigen onder andere naar het drugsprobleem van het slachtoffer. “Ik weet dat mijn zus een heel belangrijke steunpilaar is verloren in haar leven. Ze heeft steun gezocht bij mensen die even verloren liepen als haar. Eigenlijk was dat geen goede combinatie”, reageerde haar broer. In die periode werd ook een bewindvoerder aangesteld om haar financiën te beheren. “Ze heeft haar vriendjes enorm veel gegeven, maar weinig gekregen. Ik heb met verschillende van die vriendjes problemen gehad, omdat ze mijn zus leegzogen.”

Ook de psychiatrische problemen van het slachtoffer kwamen aan bod. “Het is een babbelgat, ze is superdruk. De dag van vandaag krijg je direct de stempel ADHD, later is borderline vastgesteld. Maar voor mij is dat mijn zus.” Uit het onderzoek bleek dat ze speed gebruikte om tot rust te komen. “Ik vind dat nu ook jammer dat ik mijn zus daar soms voor terechtgewezen heb.”

Op het einde van zijn getuigenis bedankte Stan Muylle iedereen voor zijn bijdrage aan het proces, uitgezonderd de man met de blauwe jas. “We hebben lang gezocht naar antwoorden, maar door alles hier nauwlettend te volgen is er voor mij veel duidelijk geworden. Voor mij wijst alles in de richting van één man.” Vooral de beelden van zijn stervende zus hadden een grote indruk gemaakt. “Mijn bloed kookte. Mijn hart en mijn ziel zijn eruit gerukt geweest. Het werd zwart voor mijn ogen. Ik was buiten zinnen, ik was gebroken.”

De broer van Sofie Muylle merkte op dat het slachtoffer op het strand geen schijn van kans maakte. “Dat is een gevaarlijke zot, die kenmerken heeft van een psychopaat. Een sadist ook. Ik en mijn vader hebben meer gekregen dan levenslang. Ik moet nu zeggen tegen mijn kinderen dat er zulke zotten rondlopen, die mensen kapotmaken en er plezier aan beleven.”

Bron: Focus TV – Bekijk ook de reportage vanavond op tv

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers