zaterdag, februari 24, 2024
HomeKnokke-HeistAZ Zeno Omarmt Toekomst met Nexuzhealth Elektronisch Patiëntendossier

AZ Zeno Omarmt Toekomst met Nexuzhealth Elektronisch Patiëntendossier

AZ Zeno, heeft gekozen voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) van nexuzhealth. Deze stap markeert een belangrijke vooruitgang in de zorg voor patiënten en zorgverleners.

Patrice Buyck, algemeen directeur van AZ Zeno, benadrukt dat dit systeem patiënten een gemakkelijkere toegang biedt tot hun gezondheidsgegevens. De nexuzhealth-app en -website stellen patiënten in staat hun medische geschiedenis, testresultaten, afspraken en meer te raadplegen. Bovendien ondersteunt het EPD zelfmanagement door middel van tools voor symptoomregistratie en gezondheidsmonitoring.

De implementatie van het EPD is een belangrijke stap in de verdere professionalisering en digitalisering van AZ Zeno. Het biedt een geïntegreerd platform voor zorgverleners, afgestemd op de specifieke behoeften van een regionaal ziekenhuis. Dit bevordert een betere patiëntenzorg in een evoluerend zorglandschap.

De toekomst van de zorg ligt in netwerkzorg, waarbij verschillende zorgactoren en -instellingen rondom de patiënt samenwerken. Nexuzhealth’s EPD past perfect binnen deze visie, door samenwerking met andere ziekenhuizen, eHealth-diensten en eerstelijnszorginstellingen te faciliteren.

Gertie Delande, CEO van nexuzhealth, benadrukt dat het gecentraliseerde patiëntendossier de zorgverleners een completer beeld van de patiënt biedt. Dit stimuleert multidisciplinaire samenwerking en communicatie tussen diverse zorgprofessionals. De veiligheid en privacy van patiënten en zorgverleners staan hierbij voorop.

De samenwerking met AZ Zeno, als het negenendertigste ziekenhuis in het nexuzhealth-netwerk, onderstreept de effectiviteit van het centrale elektronische patiëntendossier. Deze strategie is cruciaal voor de digitalisering van de gezondheidszorg in de toekomst.

Met deze ontwikkeling toont AZ Zeno haar toewijding aan innovatie en verbeterde zorgverlening. Het ziekenhuis staat klaar voor de toekomst, waarbij technologie en samenwerking essentieel zijn voor hoogwaardige patiëntenzorg.