Home Haven / Zeebrugge Aziatische hoornaar bedreigt Knokke-Heist en Zeebrugge

Aziatische hoornaar bedreigt Knokke-Heist en Zeebrugge

0
757

De inzet van de gemeente

De gemeente neemt drastische maatregelen om deze bedreiging het hoofd te bieden. Een aanzienlijke investering van 4.000 euro is gedaan voor de aankoop van beschermingspakken en gespecialiseerde apparatuur, waaronder een unieke stofzuiger voor het veilig verzamelen van nesten. De dienst Stadsonderhoud en lokale imkers zijn gemobiliseerd om zowel op gemeentelijk terrein als privégronden – met toestemming van eigenaars – deze schadelijke exoot te bestrijden.

Impact op de biodiversiteit

De Aziatische hoornaar vormt een ernstige bedreiging voor onze inheemse insectenpopulaties, inclusief de vitale honingbijen. Met een dieet dat voor 40% tot 60% uit bijen bestaat, naast andere insecten zoals solitaire bijen en wespen, vormt deze vleesetende invasieve soort een direct gevaar voor de biodiversiteit.

Getuigen aan het woord

Marie, een lokale imker, deelt haar bezorgdheid: “We merken een duidelijke afname van bijenpopulaties in onze hives sinds deze hoornaars verschenen zijn.” En ook Pieter, wijkbewoner, bevestigt: “Dit weekend zag ik meerdere hoornaars nabij het Willemspark. Ze zijn echt groter dan onze normale wespen.”

Bestrijdingsmethoden

De gemeente en experts benadrukken het belang van vroege detectie en verwijdering van nesten om verspreiding tegen te gaan. Bewustwording en melding van waarnemingen zijn cruciaal. Voor meer informatie en meldingen kan men terecht op verschillende informatieve sites zoals Vespawatchers en Natuurpunt.

NO COMMENTS