Home Knokke-Heist BC Knokke-Heist en Scouts Albatros: We gaan Guy zo missen

BC Knokke-Heist en Scouts Albatros: We gaan Guy zo missen

De club neemt met veel verdriet afscheid van Guy Delacourt (19), speler bij de Heren One en Two.

“Hij was een graag geziene gast, zegt de voorzitter van BC Knokke-Heist. Een jongen met veel plannen, een basketspeler met veel inzet, een vriend waar iedereen graag mee omging. We wensen zijn ouders, Ann en Christian, zijn zus Emma en broer Henri en zijn “omie” Diane heel veel sterkte in deze sombere tijden. We hopen dat jullie de kracht vinden om met mooie herinneringen aan Guy verder te gaan”, aldus nog Francis Robert.

“Onze eerste gedachte gaat uit naar de familie (ouders Ann en Christian, zijn zus Emma, zijn broer Henri en zijn “omie”) en de mensen die Klipdas nabij geweest zijn, schrijft 102de Fos Albatros.. Wij wensen hen enorm veel sterkte. Zijn overlijden heeft ook ons als jeugdbeweging diep geraakt. Wij beseffen dat een dergelijke gebeurtenis een emotionele impact heeft op iedereen van ons. Uit respect voor de familieleden willen wij hier zo sereen mogelijk mee omgaan”, besluit de leiding van Albatros op haar Facebookpagina.

“Hier zijn geen woorden voor, zegt Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid Cathy Coudyser. Dit raakt de hele gemeenschap waar Guy in meespeelde en in het bijzonder het gezin waar hij opgroeide. Dromen en realiteit botsen hier. We blijven achter met een leegte en vragen.

Blij dat ik hem voor een dag mee op sleeptouw kon nemen in het Vlaams parlement. Je zag zijn interesse voor politiek en het respect voor MP Jambon. Het staat in mijn geheugen gegrift. Die foto blijft staan op mijn bureau. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden. Koester de mooie herinneringen en zoek steun bij elkaar. Hopelijk heb je nu de rust gevonden die je zocht Guy”, besluit ze haar rouwbericht.

Dominiek Segaert, Sint-Bernardusinstituut Knokke-Heist: “Diep geschokt door dit heel plotse overlijden wens ik jullie mijn oprechte blijken van deelneming over te maken. Er zijn geen woorden voor, wel gebaren en symbolen om jullie veel moed, houvast toe te wensen aan wat Guy voor jullie betekende. Zelf mocht ik hem kortstondig kennen op Sint-Bernardus en hij was een graag geziene tiener die naar het leven lachte, maar nooit kunnen we jammer genoeg tot de diepte gaan en kenden we ook niet zijn volledige levenslust en dromen. Begrijpen kunnen we niet, vasthouden aan het goede wel. Koester de mooie momenten, die zal ik ook koesteren, houd ze vast, steek ze in een doosje en doe het af en toe open. Veel mensen, jong en oud, wist hij graag te zien en omgekeerd was hij ook graag gezien. Maar niet alles begrijpen we. Het moge jullie ondanks alles, sterk gaan, sterk. Rust zacht, Guy en tot aan de overkant”.

- Advertisment -

Lees ook dit

Gemeentebestuur KH verwerkt economische relanceplan nu ook in meerjarenplan

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële...

Etalages van de bib op kindermaat

Heb jij de Sint en Piet al gespot rond bibliotheek Scharpoord? Loerde je al eens binnen in het gezellige berenhol van de bib van Heist?...

Meer testcapaciteit bij AZ Zeno 

Dankzij de opschaling en het optimaliseren van de testcapaciteit om het coronavirus op te sporen in ons land, worden sinds 23 november 2020 opnieuw alle asymptomatische hoogrisicocontacten getest en dit op dag...

Recente reactie van onze lezers