18.3 C
Knokke-Heist

Begeleide trip naar de Zwinmonding

Op vrijdag 6 januari 2023 organiseert Natuurexploratie opnieuw een begeleide trip aan de Zwinmonding en de omringende dijken op Nederlands grondgebied. De natuurwandeling staat in het teken van de overwinterende vogels in slik en schorre. Afspraak om 14.30 uur aan de parking van het infopunt ‘Het Zwin’ (Gerrit van Hoekestraat bij kruispunt Kanaalweg en Noorddijk) nabij Cadzand-Bad in Nederland.

In de duinen langs de dijken kijken de deelnemers uit naar rondzwervende groepjes mezen, vinkachtigen en eventueel koperwiek en kramsvogel, de typische overwinterende lijsterachtigen van onze duinen. Bij streng winterweer spotten ze aan de strandvlakte van de Zwinmonding en langs de dijken ook uit naar mogelijks typische overwinterende kleinere zangvogeltjes van strand en schorre als de sneeuwgors, strandleeuwerik of frater die in de schorrevegetatie foerageren op zoek naar de zaden van ondermeer klein schorrekruid, zeeaster en lamsoor.

Het Zwin

In de Zwinmonding tref je ook allerhande foeragerende steltlopers, zoals bonte strandloper, tureluur, kluut, zilverplevier en scholekster, die de deelnemers met de telescoop observeren. Maar ook allerhande overwinterend waterwild, zoals smient, wintertaling en bergeend zijn in soms vrij grote aantallen in het gebied aanwezig. In kleinere aantallen bemerk je soms pijlstaart, kuifeend, fafeleend… Maar ook brilduiker en eventueel middelste zaagbek behoren tot de mogelijkheden, vooral bij een ietwat strengere winter en vriestemperaturen.

Daarna turen de natuurliefhebbers vanaf de dijk bij valavond naar de op hun winterslaapplaats arriverende wulpen en andere overwinteraars. Ook kijken ze uit of de slaapplaats van de zeldzame blauwe kiekendief dit jaar opnieuw in gebruik is. En met een flinke portie geluk zien ze mogelijks tegen avondval een jagende veld- of ransuil. En bij avondval hoor je mogelijks ook de schrille roep van de waterral in de Kievitenpolder grenzend aan de Cadzandduintjes.

Het Zwin

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Superwarme kledij aangeraden

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – T 050 51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen