vrijdag, februari 23, 2024
HomeHaven / ZeebruggeBelangrijke Week voor de Scheepvaart: IMO Assembly en Innovaties in Maritieme Beveiliging

Belangrijke Week voor de Scheepvaart: IMO Assembly en Innovaties in Maritieme Beveiliging

Deze week markeert een cruciaal moment voor de internationale scheepvaartindustrie, met de bijeenkomst van de IMO Assembly, het hoogste orgaan van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Tijdens dit belangrijke evenement zullen de 175 lidstaten het werkprogramma en de budgetten voor de komende twee jaar vaststellen.

Minister van Noordzee Paul Van Tigchelt vertegenwoordigt België en richt zich op twee belangrijke thema’s: autonome scheepvaart en maritieme beveiliging. Deze onderwerpen zijn van vitaal belang voor België, dat als belangrijke havenstaat een leidende rol speelt in de maritieme sector.

Maritieme Beveiliging: België heeft een resolutie ingediend die gericht is op het versterken van de internationale aanpak van maritieme beveiliging. De nieuwe wet Maritieme Beveiliging, die sinds begin dit jaar van kracht is in België, is een voorbeeld van de inzet om georganiseerde misdaad, waaronder drugssmokkel en mensensmokkel, te bestrijden. Deze wet onderstreept het belang van een wereldwijde aanpak.

Samenwerking met Nederland: Op maandag tekende minister Van Tigchelt een belangrijk akkoord met Nederland over samenwerking rond autonome scheepvaart. Dit akkoord, dat volgt op een eerdere verklaring met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, benadrukt het belang van internationale samenwerking in deze snel evoluerende sector.

Verkiezingen voor de Raad van de IMO: Vrijdag vindt een belangrijk moment plaats voor België, dat hoopt voor de achtste keer op rij herkozen te worden in de Raad van de IMO. Deze herverkiezing zou de voortdurende invloed en expertise van België in de internationale maritieme gemeenschap bevestigen.

Impact van België op Internationaal Niveau: Minister Van Tigchelt benadrukte het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen georganiseerde misdaad in de scheepvaart. Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart, wees op de stijgende trends in georganiseerde misdaad en de noodzaak van een vernieuwd internationaal beveiligingskader.

Deze week belooft dus een belangrijke periode te worden voor de toekomst van de internationale scheepvaart, met België in een sleutelrol bij het aansturen van belangrijke gesprekken en initiatieven op het gebied van maritieme veiligheid en innovatie.