18.2 C
Knokke-Heist

Bepaal mee dorpskern Heist

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Knokke-Heist maakte bekend dat de gemeenteraad in zitting van 16 februari 2023 het ontwerp RUP “Dorpskern Heist Herziening” voorlopig heeft vastgesteld. Dit komt voort uit de noodzaak om de zone van de Hubo en Aldi te kunnen omvormen tot een woonzone.

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een openbaar onderzoek gehouden van 10 maart 2023 tot en met 8 mei 2023, waarbij alle bezwaren en opmerkingen schriftelijk of digitaal moeten worden bezorgd ter attentie van de GECORO, Alfred Verweeplein 1, te 8300 Knokke-Heist of via gecoro@knokke-heist.be.

Het ontwerp RUP “Dorpskern Heist Herziening” zal gedurende deze periode ter inzage liggen bij de dienst Stadsontwikkeling/Stedenbouw in het gemeentehuis op het Alfred Verweeplein 1, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur. Er dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via T 050 630 180.

Burgers die betrokken zijn bij dit project worden aangemoedigd om deel te nemen aan het openbaar onderzoek en hun inbreng te geven. Met de herziening van de dorpskern Heist hoopt de gemeente Knokke-Heist een nog aangenamere woonomgeving te creëren voor haar inwoners.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen