18.2 C
Knokke-Heist

Bermenherstel Sareptastraat Stad Damme

Sareptastraat in Stad Damme zal tijdelijk afgesloten worden voor herstelwerkzaamheden aan de bermen. De afsluiting vindt plaats tussen 22 en 29 maart op weekdagen van 8.00 tot 16.30 uur, met een omleidingsroute voorzien voor gemotoriseerd verkeer.

Inwoners van Stad Damme zullen enige hinder ondervinden van de geplande herstelwerkzaamheden aan de bermen van de Sareptastraat. Van woensdag 22 maart tot en met woensdag 29 maart zal de weg tussen de Brieversweg en de Doornstraat overdag op weekdagen onderbroken zijn tussen 8.00 en 16.30 uur. Het is belangrijk voor weggebruikers om rekening te houden met deze tijdelijke afsluiting en de aangegeven omleidingsroute te volgen.

De herstelwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en kwaliteit van de bermen te verbeteren, wat essentieel is voor zowel voetgangers als fietsers en automobilisten. Ondanks de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, zullen voetgangers en fietsers wel in staat zijn om door te gaan langs de Sareptastraat gedurende de werkzaamheden.

De satd heeft een omleidingsroute voorzien voor het gemotoriseerde verkeer, die loopt via de Brieversweg, Scheewege, Brezendedreef (Maldegem) en Doornstraat. Weggebruikers wordt geadviseerd om deze route te volgen en extra reistijd in te plannen om eventuele vertragingen te voorkomen. Tevens wordt hen aangeraden om lokale verkeersinformatie en waarschuwingen in de gaten te houden.

De gemeente Stad Damme benadrukt het belang van de herstelwerkzaamheden en vraagt om begrip en geduld van de inwoners en weggebruikers. Door deze ingreep kan de veiligheid en kwaliteit van de weg op lange termijn gewaarborgd worden, wat bijdraagt aan een betere verkeerssituatie in het gebied.

Lokale bedrijven en scholen zijn op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende verkeersmaatregelen. Zij zullen naar verwachting de nodige maatregelen treffen om eventuele overlast te minimaliseren en hun klanten, werknemers en leerlingen tijdig te informeren.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen