Home Zwinregio Zeebrugge Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge

Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge

Afgelopen dagen publiceerden de Vlaamse Overheid de geactualiseerde projectonderzoeksnota in verband met de bouw van de zeesluis in Zeebrugge op de nieuwe website. In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visart-locatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwonenden, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties. “De komende weken krijgen alle betrokkenen in de omgeving meer informatie over de nota. We verspreiden begin december een infokrantje en er komen ook opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie”, zegt projectleider Frederik Buffel. 

Je kan de geactualiseerde projectonderzoeksnota, het overwegingsdocument en de richtlijnen milieueffectenonderzoek hier raadplegen. 

Inspraak- en adviesronde leidt tot geactualiseerde projectonderzoeksnota

Op 8 juni 2020 heeft het projectteam de projectonderzoeksnota gepubliceerd waarin de alternatieven en onderzoeksmethoden voor de nieuwe zeesluis en verbindingsweg Nx in Zeebrugge staan omschreven. De overheid was niet verplicht om de mening van de burgers te vragen, maar koos hier bewust wel voor. “De input van de inwoners is voor ons een must: om mee de bouw van de sluis op de Visart-locatie te bepalen én om het leefbaarheidsplan en de andere flankerende maatregelen vorm te geven”, zegt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van het project. De adviesronde bij overheden, zoals het provinciebestuur en Stad Brugge, liep tot 17 juli. Burgers konden vanaf 8 juni tot 10 juli de projectonderzoeksnota raadplegen en vervolgens via diverse kanalen feedback bezorgen. “We hebben bijna 90 reacties van burgers en adviesinstanties ontvangen. Die we hebben verwerkt in een geactualiseerde projectonderzoeksnota. Daarnaast hebben we alle inspraak gebundeld in een overwegingsdocument. Daarin motiveren we welke reacties zijn meegenomen en op welke manier ze werden verwerkt in de nota.”

Eerder verschenen projectvideo

Alternatieven en onderzoeksmethoden verfijnd

Hoe de nieuwe zeesluis op de Visart-locatie en de verbindingsweg Nx eruit zullen zien, staat vandaag nog niet vast. Er liggen verschillende alternatieven op tafel, zowel voor de inrichting van de sluis als voor de Nx. Elk alternatief verschilt op enkele parameters: de ligging van de sluis, de ligging van de Nx-tunnel, de ligging van de zeewaartse deurkamers van de sluis, de waterdiepte van het doorvaartkanaal en de aansluiting van het wegennet op de Nx (oost en west). Het projectteam zal samen met de studieteams voor elke parameter de alternatieven tegen elkaar afwegen. Hoe deze onderzoeken zullen gebeuren, staat omschreven in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. Op basis van de ontvangen reacties werd de aanpak van bepaalde onderzoeksmethoden bijgesteld. Door de adviesinstanties zijn ook richtlijnen opgesteld over hoe de onderzoeken moeten aangepakt worden. De Vlaamse Regering zal na beoordeling van de verschillende alternatieven de keuze maken voor een inrichtingsalternatief. Dit alternatief wordt nadien verder uitgewerkt en in een openbaar onderzoek aan de burgers voorgelegd.

Infokrant in de bus, infozuilen op twee locaties

“We zijn er ons van bewust dat de geactualiseerde projectonderzoeksnota een lijvig document is. Daarom zullen we alle belanghebbenden uitgebreid informeren over waar het project vandaag staat, wat er nu verder wordt onderzocht en op welke manier we dat doen”, legt projectleider Frederik Buffel uit. “Zo valt er begin december een tweede editie van de infokrant in de bus van de Zeebruggenaren. Daarnaast komen er dan ook opnieuw projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie. De zuilen blijven daar staan tot na de kerstvakantie zodat iedereen de informatie op eigen tempo en in veilige omstandigheden kan doornemen.” Wie vragen heeft, kan die stellen aan het projectteam. “Dat kan zowel via e-mail als via het 0800-nummer. Momenteel bekijken we of en hoe we de komende weken fysieke of digitale spreekuren kunnen organiseren. Bovendien krijgen de Zeebrugse havenbedrijven binnenkort een digitale toelichting, in samenwerking met ondernemersvereniging Apzi.”

3 REACTIES

  1. Het is stil in Knokke-Heist over de bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge . Gezien er meer dan 2000 inwoners in Zeebrugge werken mag toch verwacht worden dat het schepencollege de besprekingen terzake volgt. Wordt onze gemeente verder afgesneden van de rest van de de Kust ? Er komt een tunnel onder de nieuwe zeesluis .Wordt deze ook doorgetrokken onder de huidige sluis? En waar komt deze dan uit in Heist ? Welke schepen volgt dat dossier op ? Welke schepen of dienst woont de infovergaderingen bij?

  2. Het zou inderdaad interessant zijn dat het gemeentebestuur van Knokke-Heist de plannen voor de nieuwe Visartsluis toch ook opvolgt. Niet dat ze er veel in de pap te brokken zullen hebben maar ze kunnen eventuele nefaste zaken in de plannen samen met de Zeebrugse bevolking of met de Vlaamse Regering eventueel in een “betere richting” helpen duwen. Zeebrugge is inderdaad een grote werkgever voor de gemeente Knokke-Heist dus mogen de plaatselijke bevolking én de mensen die er de kost verdienen zo maar niet in de steek gelaten worden. Het komt op realistische assertiviteit aan want zo’n sluis bouw je niet zo maar en zeker niet zonder inspraak van de mensen die er baat bij hebben of schade door lijden of in de toekomst zullen ondervinden.

  3. Zomaar een bedenking .er wordt een nieuwe (expres)weg voorzien die achter nieuwe sluis zal aangelegd worden in een tunnel. Eerste vraag is of die zal doorgetrokken worden achter de huidige Vandammesluis (liefst want dan moet ik niet meer voor de brug staan)maar waar komt hij uit in Heist ? Geen enkele schepen kan daar op antwoorden! Precies alsof zeebrugge niet bestaat maar waar wel 2000 stadsgenoten werken ! En niet alleen dokwerkers maar ook CEO’s

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Dossier Casino ligt volgens gemeenteraadslid Cathy Coudyser stil

Het gemeentebestuur gaf intussen drie jaar geleden meer toelichting over het casinodossier. De gemeente had al een ontwerp klaar en dat ziet (zag) er...

Kantines spelen grote rol in competitie waar RKFC in speelt

Royal Knokke FC en de andere clubs in eerste nationale hebben bijna drie uur over de heropstart van de competitie in vergadering gezeten de...

Shop local, steun jouw lokale watersportclubs

Tijdens deze eindejaarsperiode pakken Surfers Paradise en Lakeside Paradise uit met een heus cadeau-offensief dat talrijke mogelijkheden biedt om straks met een top-cadeau te...

Recente reactie van onze lezers