18.4 C
Knokke-Heist

Bomen in Sparrendreef en Kragendijk vervangen door duurzame soorten

In het kader van het gemeentelijk bomenplan worden binnenkort de bomen aan de inkom van de golf in de Sparrendreef en in de Kragendijk vervangen. Een 40-tal zwaar gekandelaberde esdoorns in de Sparrendreef worden vervangen door groenblijvende steeneiken. Een 200-tal bolacacia’s in de Kragendijk maken plaats voor zuileiken. Bij het verwijderen van elke boom, wordt meteen een andere aangeplant zodat de omwonenden en passanten nauwelijks hinder zullen ondervinden van putten en omgewoelde grond.

Juiste boom op de juiste plaats
Het voornaamste doel van de “bomentransformatie” is om de juiste boom op de juiste plaats aan te planten. Er werden in het verleden vaak esdoorns (Acer pseudoplatanus) aangeplant omdat deze soort goed bestand is tegen zeewind. Probleem is echter dat deze snelgroeiende massale boom met breed ovale en dichte kroon tot 40 meter hoog kan worden en al te vaak deze groeiruimte niet heeft. Om te voorkomen dat deze bomen uitgroeien en hinder veroorzaken worden ze momenteel ieder jaar gekandelaberd.

Kragendijk

Kandelaberen vermijden
Kandelaberen of kandelaren is het sterk innemen van de kruin, waarbij doorgaans de takken van de kroon met 50% tot 80% worden ingekort. De takken worden hierbij geamputeerd zonder naar de zijtakken te kijken. Kandelaberen is dus een snoeitechniek waarbij de boomverzorger de takken dermate fors snoeit dat de boom de vorm van een kandelaar krijgt. Het kandelaberen is niet zonder risico’s want een boom kan beschadigd raken en sommige bomen herstellen ook niet goed. Niet alle bomen zijn bovendien geschikt om gekandelaberd te worden. Op een heel beperkte berm is het daarom beter een boomsoort aan te planten waarbij geen dergelijke zware snoei-ingrepen nodig zijn. Dit zorgt er niet alleen voor dat de nieuwe bomen kunnen uitgroeien maar ook dat de kosten drastisch gereduceerd worden. Het gegeven dat de juiste soort op de juiste plaats kan uitgroeien tot een volwassen boom zonder hinder is uiteraard veel duurzamer en draagt bij aan de biodiversiteit.

200 zuileiken voor de Kragendijk
Voor de Kragendijk gaat het om de vervanging van bolacacia’s (Robinia pseudoaccacia Umbracullifera) die de groendienst ieder jaar moeten snoeien (= duur maar niet duurzaam). Bovendien biedt deze soort in stedelijk gebied weinig meerwaarde op het vlak van biodiversiteit, afkoelen, minder stof en luchtverontreiniging, ophouden regenwater en het vergroten van de leefkwaliteit. Ze worden in de Kragendijk daarom vervangen door zuileiken (Quercus robur ‘Zeeland’). Bedoeling is om op termijn alle bolacacia’s te vervangen door een alternatieve soort waarbij de gemeente geen of slechts minimale snoeiwerken moet laten uitvoeren.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen