17.6 C
Knokke-Heist

Bomenplan maakt KH groener

De vervanging van de bomen in de Kragendijk en de Sparrendreef door duurzamere soorten is volledig afgewerkt. Een 40-tal zwaar gekandelaberde esdoorns ter hoogte van het clubhuis van de Royal Zoute Golf Club werden vervangen door groenblijvende steeneiken. In de Kragendijk maakten een 200-tal bolaccia’s plaats voor zuileiken. Op de bredere groenstroken ter hoogte van de verkeersplateaus, werden ook 21 steeneiken geplant. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, wordt het bomenplan verder uitgerold in de Westkapellestraat vanaf de Hulststraat tot aan de Noordstraat in Heist. Aansluitend neemt de aannemer in opdracht van het gemeentebestuur ook de Kursaalstraat onder handen.  Hierbij worden de bolacacia’s vervangen door zuileiken.  Waar er voldoende groeiruimte beschikbaar is, komen er ook steeneiken.

Sparrendreef
Waarom worden alle bolacacia’s vervangen?

De bolacacia’s worden vervangen omwille van hun economisch dure onderhoudskost en hun beperkte ecologische functie. Knokke-Heist telde tot voor kort op het openbaar domein ongeveer 1300 bolacacia’s die ieder jaar gesnoeid moeten worden. Dit is een dure operatie maar niet duurzaam. De boomsoort op zich heeft in een stedelijke omgeving ook weinig meerwaarde op vlak biodiversiteit, afkoelen, minder stof en luchtverontreiniging, ophouden regenwater en het vergroten van de leefkwaliteit.  Bedoeling is om op termijn alle bolacacia’s in Knokke-Heist te vervangen door een meer duurzame soort waarbij de gemeente geen of slechts minimale snoeiwerken moeten uitvoeren, conform het bomenplan. 

Kragendijk
Boomputten vergroten

In samenwerking met de dienst Openbaar Domein worden binnenkort in de Kursaalstraat de boomputten vergroot om zo de bomen meer boomspiegel te geven. Een boomspiegel (ook wel boomkrans genoemd) is het stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water, en in de ideale situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom. Bomen zijn voor een gezonde groei afhankelijk van open grond rond de stam voor de toevoer van zuurstof en water. 

Minimale hinder
Net zoals in de andere straten waar de firma DKH Projects de bomen recent reeds verving, wordt na het rooien minderwaardige grond en puin verwijderd en het plantgat aangevuld met bodemverbeteraar. Telkens een paar bomen zijn verwijderd, planten de werklui meteen een nieuw exemplaar. Op deze manier wordt de hinder voor de omwonenden en passanten tot een minimum beperkt.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen