18.4 C
Knokke-Heist

Gemeentebestuur en GO! Knokke-Heist slaan handen in elkaar voor kwalitatief onderwijsaanbod

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) hebben een samenwerkingsakkoord ontworpen om het onderwijsaanbod in de gemeente te verbeteren en moderniseren. Het akkoord houdt volgens het persbericht in dat de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim zullen worden overgedragen aan het GO!. Het gemeentebestuur heeft zich echter sterk ingezet voor het behoud van de schoolprojecten en de schoolvisie, en het leerkrachtenteam en de directie zullen maximaal behouden blijven. De scholen De Pluim en Het Anker zullen in de huidige scholengemeenschap blijven tot 31 augustus 2026 om een zachte overgang te garanderen.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil zich blijven inzetten voor een sterk en divers onderwijsaanbod voor alle kinderen, maar vindt het niet langer een kerntaak om zelf onderwijs aan te bieden. Het bestuur meent dat de gemeente een grotere rol kan spelen als overkoepelende, ondersteunende regisseur in plaats van een actor die zelf een onderwijsrol opneemt. Door de beschikbare middelen efficiënter in te zetten, kan de algemene kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen worden opgetrokken en ontstaan nieuwe opportuniteiten.

Leerkrachten, administratief personeel en directie zullen worden overgenomen door GO!, maar behouden wel hun autonomie om de identiteit, de waarde en de eigenheid van de scholen De Pluim en Het Anker te behouden. Het aanbod van kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang voor kinderen in De Pluim en Het Anker blijft gegarandeerd.

GO! plant de bouw van een nieuwe school langs de Heistlaan, die plaats zal bieden aan zowel basis- als secundair onderwijs. Dit zal resulteren in de terugkeer van een middelbare school in Heist. De streefdatum hiervoor is 2028. Basisscholen Het Anker en De Zeeparel behouden hun huidige werking en locatie totdat de nieuwe school aan de Heistlaan is voltooid, waarna ze samen zullen verhuizen naar de nieuwe site zonder een fusie tussen beide scholen.

Er wordt een opvolgingscomité opgericht om de gemaakte afspraken op te volgen en te evalueren, met vertegenwoordigers van de gemeente Knokke-Heist en GO!. In de toekomst zal de gemeente ook investeren in flankerend onderwijsbeleid om het onderwijsaanbod in Knokke-Heist op lange termijn te verbeteren.

Op 27 april 2023 zal de gemeenteraad het akkoord bespreken en kunnen ze GO! aanstellen als bevoorrechte partner voor een overname van de gemeentelijke scholen. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat voor een kwaliteitsvol

bod in Knokke-Heist op lange termijn, met gedreven leerkrachten en personeel die samen met de kinderen elke dag het beste van zichzelf geven, ongeacht het onderwijsnet.

De plannen van het gemeentebestuur en GO! Knokke-Heist om het onderwijsaanbod te verbeteren en moderniseren, zijn een belangrijke stap voorwaarts voor de gemeente en haar inwoners. Het behoud van de schoolprojecten en de schoolvisie, samen met de garanties voor leerkrachten, administratief personeel en directie, zorgen voor een naadloze overgang naar het GO!. De bouw van een nieuwe school in Heist zal bovendien de terugkeer van een middelbare school betekenen en de verwaarloosde site langs de Noordstraat aanpakken.

De gemeente Knokke-Heist blijft zich inzetten voor een kwalitatief en divers onderwijsaanbod voor alle kinderen. Het is nu aan de gemeenteraad om het akkoord goed te keuren en GO! aan te stellen als bevoorrechte partner voor een overname van de gemeentelijke scholen.

Geef een reactie

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen