woensdag, mei 29, 2024
HomeKnokke-HeistCamera-Safari: Een Verdiepende Blik op Onze Dagelijkse Observators

Camera-Safari: Een Verdiepende Blik op Onze Dagelijkse Observators

Beweging.net en Vives Hogeschool Kortrijk brengen samen met Politiezone Damme Knokke-Heist het cameragebruik in het straatbeeld onder de aandacht.

In een recente ontwikkeling van het project ‘Camera-Safari’, georganiseerd door beweging.net in samenwerking met studenten van Vives Hogeschool Kortrijk, werd het team uitgenodigd door Eerste commissaris Philippe Vandierendonck van de Politiezone Damme Knokke-Heist. Tijdens dit bezoek aan het coördinatiecentrum kregen de deelnemers uitleg over het lokale beleid van cameragebruik en was er ruimte voor een open debat.

De Groeiende Rol van Camera’s

Camera’s zijn een steeds vaker voorkomend beeld in onze openbare ruimtes, geïnstalleerd door lokale overheden, politiediensten, particulieren en winkeliers. Deze camera’s worden geavanceerder en ‘slimmer’. Hoewel hun aanwezigheid voordelen kan bieden, zoals ondersteuning bij gerechtelijke onderzoeken en verkeershandhaving, roept beweging.net belangrijke vragen op over transparantie en privacy.

Vragen die om Antwoorden Schreeuwen

Wie filmt ons en met welk doel? Wie beheert de camera’s en wie heeft toegang tot de beelden? Wat voor informatie wordt gekoppeld aan deze beelden en hoe lang wordt deze bewaard? Volgens beweging.net is het essentieel dat deze vragen gesteld en beantwoord worden om duidelijke regels rond het gebruik van camera’s te kunnen vaststellen.

Initiatief WOW: Wie op weg is, is gezien

Met het initiatief ‘Wie op weg is, is gezien’ (WOW), streeft beweging.net ernaar het maatschappelijke debat over het gebruik van camera’s in de publieke ruimte verder aan te zwengelen. Dit initiatief benadrukt dat hoewel de installatie van nieuwe camera’s dagelijks plaatsvindt, dit vaak gebeurt zonder publieke discussie of vraagstelling.

De Camerasafari: Meer dan een Wandeling

Vanaf september 2023 lanceert beweging.net een reeks Camerasafari’s in verschillende steden en gemeenten. Deze interactieve zoektochten zijn niet alleen bedoeld om de aanwezigheid van camera’s zichtbaar te maken, maar ook om deelnemers te informeren en te betrekken bij het lokale beleid over het gebruik van deze technologieën.

Ons gedacht…

De Camerasafari’s beloven een belangrijk platform te bieden voor bewustwording en dialoog. Door directe betrokkenheid bij het beleid hopen de organisatoren transparantie te bevorderen en de balans tussen veiligheid en privacy te heroverwegen.