15 C
Knokke-Heist

Casinodossier Knokke-Heist: Kritische vragen over haast en budgetduidelijkheid

Na jarenlange stilstand in het dossier Casino wil de huidige meerderheid plots vaart zetten en zou men in 2026 al starten met de ondergrondse parking en de kansspelinrichting.  “De vraag is dan ook wat hen nu opjaagt: de verkiezingskoorts van 2024 of Napoleon Games die een concessie heeft waarbij uitdrukkelijk bepaald staat dat ze tegen 2027 gehuisvest worden onder de Canada Square.” stelt Cathy Coudyser, gemeenteraadslid van de N-VA. Voor de N-VA is het duidelijk: “Een goede huisvader plant en bereidt eerst voor, raamt zijn budget en kijkt hoe hij het project zal financieren.  Pas daarna kan er sprake zijn van bouwen. Dit dossier had 10 jaar geleden aangepakt moeten worden, dan konden we effectief morgen de schop in de grond steken.” vervolgt Coudyser.    

Casinodossier: nutsleidingen en riolen tegen 2026, volledige heraanleg projectsite tegen 2032?

Het Casinodossier komt in een stroomversnelling. Meer zelfs!  Als het van de meerderheid afhangt zullen alle nutsleidingen en ondergrondse riolen tussen Zeedijk, La Reserve, Sterrenlaan en Bayauxlaan heraangelegd worden en zijn die werken rond de Canadasquare klaar tegen eind 2025.  Dan zal men in 2026 starten met de bouw van de ondergrondse parking (tot -3) en de kansspelinrichting onder de Canada Square.  In 2028 wordt de renovatie van het huidig Kursaal aangepakt met de restauratie van de beschermde Magrittezaal en zal men een gebouw in hedendaagse architectuur bouwen die de schakel zal vormen tussen het Kursaal en de ondergrondse parking. Het is de bedoeling de hele omgeving van Zeedijk tot aan La Reserve opnieuw aan te leggen als groen park en ruimte voor ontmoeting en cultuur.  Heikel punt vormt o.a. de mobiliteit met de in- en uitritten en de hervorming van de Elisabethlaan.

Verkeerde aanpak: too little too late.

De N-VA hekelt de manier waarop dit dossier aangepakt wordt. Na jarenlange stilstand en miljoenen euro’s kosten aan studies, ontwerpwedstrijden, aankoop hoekgebouwen en Canada Square, werd op de gemeenteraad van oktober 2022 een nieuw concept afgeklopt waar de N-VA  gedeeltelijk in gelooft.   “Wij geloven dat deze projectsite een baken voor cultuur en toerisme moet zijn maar ook congresfaciliteiten moet hebben.  De meerderheid koos voor congresfaciliteiten op de projectsite tweede golf maar op vandaag is er nog altijd geen enkele zekerheid dat dit er komt.” geeft Coudyser nog mee.   “Dit concept moest 10 jaar geleden afgeklopt zijn.  Dan konden we efficiënt plannen, studies maken, administratieve voorbereidingen doen, budgetten ramen. En dan konden we nu overgaan tot bouwen.“ vervolgt.  

 Ad hoc studies waar geen gemeenteraadslid de conclusies van kent

Ook deze legislatuur nog heeft men ad hoc studies besteld rond stabiliteit van het gebouw en rond de renovatie van de Magrittezaal.  “Niemand uit de gemeenteraad heeft vandaag die conclusies al gezien of gehoord.  Ze zijn nochtans fundamenteel voor de voortgang van het dossier.  Bovendien lees ik in het dossier dat op de gemeenteraad voorligt dat er opnieuw bijkomend onderzoek nodig is wat die stabiliteit betreft en dat er ook voor de restauratie van de Magrittezaal en het kunstwerk nog bijkomend studiewerk nodig is.” zucht collega gemeenteraadslid Isabelle Goeminne (N-VA).   

Goed bestuur?

Nu het dossier concreter wordt, volgt het besef dat er nog studies nodig zijn zoals nutsleidingen en riolen aanpassen, straten, wegen, in- en uitritten, fietspaden, fiets en autoparkingplaatsen, kortom het mobiliteitsvraagstuk oplossen. Men heeft op vandaag ook nog geen enkel schriftelijk engagement met Agentschap Wegen en Verkeer rond de Elisabethlaan en met Maritieme Dienst Kust rond de heraanleg van de Zeedijk en het strand als uitloper van de evenementenruimte.  Ook met Onroerend Erfgoed is er geen akkoord over de restauratie van de Magrittezaal. “Een goede huisvader die de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen wil veilig stellen zal eerst dit huiswerk maken alvorens te beginnen bouwen en is realistisch genoeg dat je morgen je droomproject niet kan beginnen bouwen.” vult Fabienne Pottier (N-VA) aan.

Een goede huisvader: plannen, en centen tellen

Daarenboven zal een goede huisvader ook zijn centen tellen en vooraf willen weten hoe hij de bouw van zijn huis zal financieren. “Knokke-Heist en de Knokke-Heistenaar weten op dit moment niets rond de financiering van heel dit project.” betreurt Coudyser (N-VA). Niemand kent nog de over de de jaren heen reeds gemaakte kosten. Die moeten een paar miljoen bedragen. Het studiebureau voor de heraanleg nutsleidingen en riolen erbij kost nu al 576.000 euro. De investering in de nutsleiding en de heraanleg van de riolering wordt geraamd op 13,5 miljoen euro. Een bedrag dat trouwens niet opgenomen is in de begroting van Knokke-Heist.  Bovendien ontbreekt vandaag een ruwe raming over de bouwkost van het hele gebouwenproject, de ondergrondse parking, de kansspelinrichting en de heraanleg van de hele parkomgeving.  En ook daar staat in de meerjarenbegroting tot 2025 niets bepaald.

Een blanco cheque voor het belangrijkste project voor de toekomst van Knokke-Heist?

Tekent de gemeenteraad donderdag een blanco cheque voor het belangrijkste project voor de toekomst van Knokke-Heist? De N-VA vraagt eerst duidelijkheid over het budget van dit totaalproject en vraagt zich af hoe we dit project zullen financieren.  “Zullen we onze reserves opgebruiken en voor de rest lenen? Welke andere investeringsprojecten zullen we eventueel schrappen? Of willen we naar de toekomst toe de belastingen in Knokke-Heist verhogen? Dit moet eerst uitgeklaard worden alvorens de N-VA verdere engagementen mee tekent.” Besluiten de drie gemeenteraadsleden van de N-VA Isabelle Goeminne, Fabienne Pottier en Cathy Coudyser.  

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen