dinsdag, april 16, 2024
HomeHaven / ZeebruggeCoördinatievergadering Voorbereiding op Boerenprotest donderdag in Zeebrugge

Coördinatievergadering Voorbereiding op Boerenprotest donderdag in Zeebrugge

Het Crisiscentrum houdt de komende uren, op verzoek van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), een cruciale coördinatievergadering met relevante diensten. Dit initiatief komt voorafgaand aan het boerenprotest dat gepland staat voor donderdag, waarbij filterblokkades aan de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent worden opgezet. De actie is een uitdrukking van de bezorgdheid van de landbouwers over de industrieële bijdrage aan stikstofuitstoot, in tegenstelling tot de vaak bekritiseerde landbouwsector.

Het doel van de vergadering is om de beschikbare informatie over de geplande acties te verzamelen en de ernst ervan te evalueren. Bovendien wordt de noodzakelijke aanpak besproken, zoals verwoord door Nick Gyselinck, woordvoerder van Verlinden. De landbouwsector, geteisterd door strikte milieuregels en dalende inkomsten, zoekt naar manieren om hun standpunt duidelijk te maken, benadrukt door de actieve steun van de Verenigde Jonge Landbouwers en hun woordvoerder Benedikt Sas.

De actie volgt op eerdere protesten die aanzienlijke verkeershinder veroorzaakten en wordt ondersteund door verschillende organisaties, waaronder de Farmers Defence Force. De betrokkenheid van sectoren buiten de landbouw, zoals het personeel van Van Hool, toont de brede steun voor de actie op 14 maart.

Tegenover deze geplande protesten staat de harde houding van Port of Antwerp-Bruges, waar Annick De Ridder, voorzitter van de Raad van Bestuur, waarschuwt voor juridische stappen tegen de blokkades die zij ziet als een bedreiging voor de economie. De verklaringen van grotere landbouwverenigingen zoals het Algemeen Boerensyndicaat en de Boerenbond tonen een variëteit in reacties, variërend van afwachtend tot oproepen voor kalmte.

De situatie benadrukt de noodzaak voor dialoog en oplossingen die rekening houden met zowel milieubehoeften als de levensvatbaarheid van de landbouwsector. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen werken aan een evenwichtige benadering die economische, sociale en ecologische overwegingen integreert.