HomeZwinregioZeebruggeCOVID-19 en vissersvaartuigen

COVID-19 en vissersvaartuigen

Het COVID-19-virus stuurt geregeld verwittigingen dat het niet uit het oog mag worden verloren en dat het klaar blijft staan om de overhand te krijgen. Daarom is er blijvend aandacht geweest bij de sociale partners in de visserijsector, voor preventie aan boord van de vaartuigen en tijdens de verplaatsingen van en naar schepen. In de afgelopen periode waren er tijdens die verplaatsingen ook besmettingen ontstaan.

Het COVID-19-virus stuurt geregeld verwittigingen dat het niet uit het oog mag worden verloren en dat het klaar blijft staan om de overhand te krijgen. Daarom is er blijvend aandacht geweest bij de sociale partners in de visserijsector, voor preventie aan boord van de vaartuigen en tijdens de verplaatsingen van en naar schepen.

De symptomen van het Coronavirus Covid-19 variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid. Mensen die het Coronavirus bij zich dragen, kunnen besmettelijk zijn voordat symptomen als hoesten en koorts optreden. Veel van hen blijken al in een vroeger stadium verlies van reuk en smaak te ervaren. Sommige mensen kunnen besmet zijn met het Coronavirus zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat ze het kunnen overdragen.


Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden, reuk- en smaakstoornissen hebt, is het coronavirus één van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen. Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes
inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

1 REACTIE

  1. Niemand spreekt erover wanneer een bemanningslid op zee tijdens een tiendaagse reis covid-verschijnselen toont . Moet het schip de vangst onderbreken en de dichts bij zijnde haven binnenlopen ? De mensen , die covid-ontkenners zijn , kunnen misschien ook eens denken en wat meer respect opbrengen voor onze vissers . In feite zouden zij prioritair moeten gevaccineerd worden .

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers