HomeKnokke-HeistCOVID-19-vaccinatie voor risicopatiënten

COVID-19-vaccinatie voor risicopatiënten

Sommige mensen lopen vanwege hun medische achtergrond meer risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Die risicopatiënten komen samen met de laatste groep 65+’ers (leeftijdsgroep 69-65 jaar) aan de beurt voor hun coronavaccinatie. Nadien wordt deze groep volledig en prioritair afgewerkt. Behoor je tot de groep van risicopatiënten, dan mag je je uitnodiging vanaf midden april tot in mei verwachten. Sinds 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat via www.myhealthviewer.be (inloggen met elektronische identiteitskaart).  

Lijst van aandoeningen  

Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten: 

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:  

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen  
 • chronische hart- en vaatziekten  
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 
 • diabetes type I of II 
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel 
 • dementie  
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld 
 • verhoogde bloeddruk minstens 140 mmHG systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch 

Patiënten van 18 tot 64 jaar met: 

 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden* 
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden  
 • hematologische kankers (bv. leukemie)* 
 • syndroom van Down  
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)* 
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva  
 • actieve HIV/AIDS 
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet) 

Voor deze aandoeningen wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts. 

Uitnodiging volgens leeftijd 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, van oud naar jong.  

Risicopatiënt? Check het via myhealthviewer.be 

Hoe kan je checken of je op de lijst van risicopatiënten staat? 

 1. Kijk vanaf 8 april 2021 zelf na of je op de lijst van risicopatiënten staat: surf naar www.myhealthviewer.be. Je logt in met je elektronische identiteitskaart of een andere veilige loginmethode 
  • De huisartsen vullen deze lijst ook nog aan na 8 april. Check dus later opnieuw als je er niet opstaat maar neem daarom niet meteen contact op met je huisarts.  
 2. Lukt het je niet zelf om op www.myhealthviewer.be te kijken? Vraag het aan je apotheker. Je apotheker kan je ook informeren over de selectie van de risicopatiënten en je situatie met jou bekijken. 
 3. Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds.  

De huisartsen vullen sinds 6 april de lijst geleidelijk aan. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je niet toevoegen op de vaccinatielijst.  

Automatische selectie door ziekenfonds of huisarts 

Je moet zelf niks doen om als risicopatiënt op de lijst te komen om prioritair gevaccineerd te worden. Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden de gegevens uit meerdere bronnen gehaald:  

 • Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste 5 jaar een diagnose van kanker kregen.  
 • De ziekenfondsen stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.  
 • De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 6 april geleidelijk aan beginnen aan te vullen, en kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen. 
 • Daarnaast zullen een aantal specialisten in overleg met patiëntenorganisaties mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten. 

Zo is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Naar schatting zullen 1,2 à 1,5 miljoen mensen uiteindelijk in deze lijst worden opgenomen. 

De huisartsen vullen sinds 6 april de lijst geleidelijk aan. Neem daarvoor geen contact op met  je huisarts. Als je een vaste huisarts hebt, dan heeft die jouw medisch dossier en zal je huisarts je automatisch op de lijst zetten als je daarvoor in aanmerking komt. Wacht gewoon je uitnodiging af. Ontvang je geen uitnodiging? Dat wil zeggen dat je niet tot de risicogroepen behoort.  

Toch niet op de lijst? 

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, maar niet automatisch op de lijst geraakt. bijvoorbeeld 

 • als je aandoening pas recent is ontstaan (je ziekenfonds kan gegevens gebruiken tot 1 juli 2020). 
 • als je een aandoening (bijvoorbeeld zwaarlijvigheid of hoge bloeddruk) hebt waarvoor je nog nooit een huisarts hebt geraadpleegd of geen medicatie voor inneemt die wordt terugbetaald.  

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Die kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Heb je geen vaste huisarts, dan maak je best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat die een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst. Check altijd eerst zelf of je op de lijst staat voor je je huisarts hiervoor contacteert.

Wat met andere aandoeningen? 

Deze lijst met aandoeningen is tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke personen met onderliggende aandoeningen een verhoogde kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als ze met COVID-19 besmet worden.  

Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, komt niet in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie. Je zal dan worden uitgenodigd volgens leeftijd. Lees meer over de volgorde van vaccineren. 

Probeer dan ook niet via je huisarts om op de lijst te komen. Ook je ziekenfonds of het vaccinatiecentrum kan je niet toevoegen aan de lijst.  

Privacy gegarandeerd 

De verschillende bronnen om mensen met aandoeningen op te lijsten, worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aard van dit risico of over de aandoening. 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers