Home Politiek Lokale Politiek Cruciale gemeenteraadsvergadering in BGLL-park: Onderwijs en duurzaamheid centraal

Cruciale gemeenteraadsvergadering in BGLL-park: Onderwijs en duurzaamheid centraal

758

In een uitzonderlijke setting komt de gemeenteraad van Knokke-Heist op donderdag 27 april 2023 om 19.30 uur samen in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Op de agenda staan belangrijke thema’s zoals de overdracht van basisscholen, een historische schenking en de promotie van duurzaam vervoer.

In een zeldzame gebeurtenis zal de gemeenteraad van Knokke nu haar bijeenkomst houden in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark. Deze opmerkelijke locatiekeuze is bedoeld om de aandacht te vestigen op de belangrijke kwesties die tijdens de vergadering zullen worden besproken.

Een van de meest prangende onderwerpen op de agenda is de voorgenomen overdracht van gemeentelijke basisschool Het Anker en De Pluim naar de koepel van het gemeenschapsonderwijs. Dit besluit zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het lokale onderwijslandschap en de toekomst van de betrokken scholen. De gemeenteraadsleden zullen naar verwachting hevig debatteren over de voor- en nadelen van deze overdracht.

Daarnaast zal de gemeenteraad een protocolakkoord bespreken over de schenking van een maquette van de oude vuurtoren van Knokke. Deze historische vuurtoren, die ooit een baken was voor zeelieden en een symbool van veiligheid, zou een blijvende herinnering kunnen zijn aan het rijke maritieme erfgoed van de gemeente.

Een ander belangrijk agendapunt betreft het inrichten en exploiteren van een snellaadstation voor elektrische voertuigen. Dit initiatief zou een belangrijke stap kunnen zijn in de richting van duurzaam vervoer en het verminderen van de CO2-uitstoot in Knokke. De gemeenteraadsleden zullen de haalbaarheid en de potentiële impact van dit project op de lokale gemeenschap bespreken.

Bovendien zal de raad een voorwaardenkader voor betaalbaar wonen evalueren, om zo te zorgen voor toegankelijke huisvesting voor inwoners van Knokke. Dit is een belangrijk sociaal onderwerp, aangezien de stijgende huizenprijzen in de gemeente voor sommige bewoners problematisch kunnen zijn.