woensdag, mei 22, 2024
HomeDammeDamme zet in op gezinszorg voor ouderen met subsidies aan drie organisaties

Damme zet in op gezinszorg voor ouderen met subsidies aan drie organisaties

Het stadsbestuur van Damme heeft zonet bekendgemaakt dat het subsidies zal verlenen aan drie organisaties die zich richten op gezinszorg voor ouderen. Dit initiatief onderstreept het belang dat de stad hecht aan de zorg en ondersteuning van haar oudere inwoners, in het bijzonder met betrekking tot de strijd tegen vereenzaming.

Subsidieverdeling

Een totaalbudget van €15.000 is vrijgemaakt om de inspanningen van Familiehulp, Familiezorg West-Vlaanderen en I-Mens vzw te ondersteunen. Deze organisaties hebben een samenwerkingsvereenkomst met het stadsbestuur en bieden essentiële diensten aan die het Sociaal Huis van Damme zelf niet kan leveren. De verdeling van het budget omvat €11.800 voor de reguliere werking en een aanvullende €3.200 gericht op het aanpakken van vereenzaming onder ouderen.

Belang van de subsidie

Schepen van Sociaal Beleid en Senioren, Filip Babylon, licht het belang van de subsidie toe: “We kennen graag een subsidie toe aan deze organisaties omdat zij een belangrijke functie hebben in het signaleren en doorverwijzen van hun klanten naar de sociale dienstverlening van de stad.” De medewerkers van deze organisaties spelen een cruciale rol in het detecteren en bespreekbaar maken van problemen die zij tegenkomen bij de ouderen thuis.

Lange traditie van samenwerking

De subsidie is geen nieuw initiatief maar een voortzetting van een langdurige samenwerking tussen het stadsbestuur en de betrokken organisaties. Burgemeester Joachim Coens benadrukt de verbindende rol van de stad: “Damme is een verbindende partner die mensen samenbrengt. In een Cittaslowstad moeten we er oog voor hebben dat we niemand vergeten.”

Focus op vereenzaming

Het extra budget dat specifiek voor de bestrijding van vereenzaming wordt vrijgemaakt, onderstreept de zorg van het stadsbestuur voor het welzijn van haar oudere inwoners. Vereenzaming is een groeiend probleem onder de oudere bevolking, en Damme neemt actieve stappen om dit risico aan te pakken.

De inzet van Damme voor de gezinszorg bij ouderen via deze subsidies is een belangrijke stap in het versterken van de sociale structuur en het ondersteunen van de meest kwetsbare inwoners. Door de samenwerking met gespecialiseerde organisaties te bevorderen, benadrukt de stad haar toewijding aan het creëren van een inclusieve en zorgzame gemeenschap.