donderdag, februari 29, 2024
HomeZoute.StyleDe afname van leegstaande handelspanden: Een Analyse

De afname van leegstaande handelspanden: Een Analyse

In recente cijfers van onderzoeksbureau Locatus is een opmerkelijke trend waargenomen in West-Vlaanderen: voor het tweede opeenvolgende jaar is de leegstand van handelspanden afgenomen. Deze daling, van 10,3 procent begin 2023 naar 9,8 procent aan het einde van dat jaar, markeert een positieve ontwikkeling in vergelijking met de algemene Belgische trend, waar ook een daling te zien is, maar van 11,3 procent naar 10,4 procent. Deze afname van leegstand lijkt echter niet uitsluitend goed nieuws te zijn voor de detailhandel, vooral niet voor de centra van steden en gemeenten.

Oorzaken van de Daling

De daling in leegstand is grotendeels te wijten aan de transformatie van winkelpanden naar andere functies, zoals kantoren of woongelegenheden. Een opmerkelijke verschuiving is ook waargenomen binnen de Horeca, waarbij afhaalmaaltijden en tearooms in populariteit stijgen, terwijl cafés het moeilijker hebben.

Vincent Kint, Gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen, wijst op de negatieve impact van online shoppen op het aantal fysieke winkels, wat op zijn beurt de aantrekkingskracht van commerciële kernen vermindert. Hij benadrukt dat, hoewel de cijfers een positieve trend tonen, de hoge leegstand in kernwinkelgebieden zorgwekkend blijft.

De Noodzaak van een ‘Winkelshift’

UNIZO West-Vlaanderen pleit voor een ‘winkelshift’, waarbij steden en gemeenten zich inzetten voor bedrijvige kernen met een evenwichtige mix van lokale handelaars, ketens, een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod, naast vrije beroepen, kantoren, en andere dienstverleners. Dit vereist een strategische aanpak om de expansie van handelszaken buiten de kernen, zoals in shoppingcentra en baanwinkels, te beperken en meer in te zetten op de integratie van deze activiteiten binnen de stads- en gemeentecentra.

Hoewel de afname van leegstand in West-Vlaanderen op het eerste gezicht positief lijkt, onthult een diepere analyse de complexe uitdagingen waarmee de detailhandel en de commerciële kernen worden geconfronteerd. De transformatie van leegstaande panden naar andere functies en de verschuiving binnen de horecasector tonen de noodzaak van een doordachte strategie om de vitaliteit van de kernen te behouden en te versterken. De oproep van UNIZO West-Vlaanderen voor een 'winkelshift' benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak die de diversiteit en levendigheid van onze stads- en gemeentecentra waarborgt.