zondag, april 14, 2024
HomeDammeDe Afnemende Restafvalproductie in West-Vlaanderen

De Afnemende Restafvalproductie in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen is een aanzienlijke afname in de hoeveelheid huishoudelijk restafval geregistreerd, een teken van groeiende milieubewustzijn en effectieve afvalbeheerstrategieën.

De Daling in Cijfers

In 2022 gooide de gemiddelde inwoner van West-Vlaanderen slechts 155 kilogram restafval weg, het laagste cijfer ooit. Dit markeert een significante daling ten opzichte van voorgaande jaren. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, heeft dit bevestigd en benadrukt de noodzaak voor verdere reductie, met een doel van 100 kilogram per inwoner tegen 2030.

Factoren Achter de Afname

Diverse maatregelen hebben bijgedragen aan deze daling:

  • Uitgebreide inzameling van pmd-afval over heel Vlaanderen.
  • Implementatie van gft-inzameling in bepaalde gebieden.
  • Aanpassing van tarieven voor huisvuil.
  • De impact van hoge inflatie en de energiecrisis op consumptiepatronen in 2022.

Uitzondering Tijdens de Pandemie

Opmerkelijk is dat tijdens de coronajaren 2020 en 2021 een tijdelijke toename in restafval werd waargenomen, vermoedelijk door toegenomen thuiswerk, gebruik van wegwerpproducten en sluiting van recyclageparken.

Betekenis van de Afname

Minder restafval betekent minder verbranding en meer mogelijkheden voor recycling en compostering. Dit past binnen het streven naar een circulaire economie, waarbij materialen maximaal in de kringloop gehouden worden.

Hoewel de algemene trend positief is, zijn er lokale verschillen. In West-Vlaanderen hebben vijf van de acht afvalintercommunales de doelstellingen behaald, terwijl enkele gemeenten zoals Oostende nog een lange weg te gaan hebben.

Toekomstige Doelstellingen

OVAM heeft voor verschillende gemeenten specifieke doelstellingen vastgesteld, met het oog op het verder verlagen van de hoeveelheid restafval.

Externe Links