15 C
Knokke-Heist

De financiële realiteit van onze Kerkfabrieken

De parochies in Knokke-Heist bevinden zich op het snijvlak van spiritualiteit en economie. Een recent financieel rapport ter voorbereiding van de gemeenteraad over de rekeningen van 2022 onthult inzichtelijke details over het financiële beheer van onze parochies.

In de immer veranderende landschap waar het geestelijke en materiële samenkomen en het komende kerkrapport, blijkt uit de cijfers dat onze plaatselijke kerken financieel gezond blijven, ondanks enkele onbalansen in ontvangsten en uitgaven. Aan de gemeenteraad is dan ook gevraagd gunstig advies te verlenen aan deze rekeningen op de komende vergadering.

De Kerkfabriek Heilige Familie, met exploitatieontvangsten van €32.530,62 en uitgaven van €174.672,52, heeft een exploitatietekort van €142.141,90 geleden. Toch eindigde het jaar 2022 met een aanzienlijk overschot van €192.352,81.

Yvan Kaux

Andere kerken zoals Heilig Hart van Jezus, Onbevlekt Hart van Maria en St.-Margareta, en Sint-Antonius Abt, ondanks hun exploitatietekorten, blijven ook financieel gezond, dankzij aanzienlijke overschotten en toelagen.

De kerk met de minste kosten in 2022 was St.-Niklaas, met exploitatie-uitgaven van slechts €32.619,01. Het blijkt ook dat St.-Niklaas een van de kerken is met de hoogste inkomsten, met een overschot van maar liefst €216.735,53. Dit illustreert dat een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven een haalbaar doel is voor onze stadsparochies.

Aan de andere kant, de Sint-Vincentius Kerkfabriek, ondanks een tekort in exploitatie van €99.332,25, heeft erin geslaagd om een overschot van €36.203,09 te genereren door middel van exploitatietoelagen.

Samengevat, de totale kosten van onze kerkfabrieken overschrijden in sommige gevallen hun ontvangsten, maar door het jaar heen compenseren de gemeentelijke toelagen en overschotten van vorige jaren deze tekorten.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen