14.2 C
Knokke-Heist

De gevarieerde natuurrijkdom van een zomers duingebied

In de Zwinduinen treffen we nagenoeg alle mogelijke duinbiotopen aan. Van kurkdroge duingraslanden in de buitenduinen tot stukken met de typische vegetatie van vochtige duingraslanden, afgewisseld met duinstruweel en duinbos.  De duingraslanden staan nu nog steeds in volle bloei met een uitzonderlijk rijke flora, zoals Geel walstro, Muurpeper, Vogelwikke, Veldlathyrus, Grote & Kleine ratelaar, diverse klavers en hoornbloemen. Vooral de vochtige duingraslanden herbergen een aantal zeldzame soorten als diverse soorten Duizendguldenkruid, Rode en Stijve ogentroost, Gewone brunel en de aromatische Watermunt.

In het duingebied leven ook tal van vogelsoorten die in het duinstruweel en duinbos broeden of gebroed hebben. In de duinweiden foerageren Ooievaars met hun jongen op zoek naar grote sprinkhanen en jonge kikkertjes.  In het braamstruweel verbergen zich mogelijks reeds de eerste jonge Boomkikkertjes of enkele volwassen exemplaren.

De vele bloeiende planten worden rijkelijk bezocht door tal van insectensoorten, zoals zweefvliegen, vlinders, bijen en hommels en het duingebied gonst dan ook van het leven. In deze periode zijn dan ook tal van vlindersoorten in het gebied aan te treffen. De open zandige stukken van het duin herbergen soorten als de Blauwvleugelsprinkhaan, de Harkwesp en de Grote zandroofvlieg een geducht jager op allerhande lopende insecten. De talrijke sprinkhaansoorten die de schrale droge graslanden bevolken, moeten dan weer op hun hoede zijn voor de Sprinkhaandoder. De duinpoelen lokken op hun beurt tal van libellensoorten en waterjuffers, zoals de Gewone oeverlibel, diverse soorten heideliben en ondermeer Lantaarntje en Watersnuffel, de algemeenste waterjuffers.

Afspraak: vrijdag 22 juli 2022 om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratiewww.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen