donderdag, februari 22, 2024
HomeKnokke-HeistDe Grote Golf Controverse in Knokke-Heist: Een Debat en Vragen in het...

De Grote Golf Controverse in Knokke-Heist: Een Debat en Vragen in het Vlaams Parlement

In het Vlaamse Parlement speelde zich dinsdag een intens debat af rond het ambitieuze golfproject in Knokke-Heist. Dit debat, gekenmerkt door scherpe vragen en doordachte antwoorden, bracht kritische kwesties aan het licht over milieubescherming, lokale politiek en de macht van projectontwikkeling.


Vlaams Volksvertegenwoordiger Mieke Schauvliege van Groen confronteerde Vlaams Minister Zuhal Demir met vragen over de recent verleende omgevingsvergunning aan nv Leisure Property Invest voor het grootschalige project in Knokke-Heist. Dit project, dat eerder werd geweigerd, omvat een golfterrein, een hotel, een congrescentrum en uitgebreide parkeergelegenheid.

Demir wees op lopende juridische procedures en benadrukte het belang van het wachten op een rechterlijke uitspraak. Ze erkende de zorgen die door de Pano-documentaire waren opgewekt over mogelijke belangenvermenging en intimidatie, en benadrukte dat niemand boven de wet staat. Ook niet in Knokke-Heist.


Schauvliege drong aan op duidelijkheid over de werkwijze van de projectontwikkelaar en eventuele intimidatiepraktijken. Vlaams Volksvertegenwoordiger en stadsgenote Cathy Coudyser van N-VA mengde zich eveneens in het debat, waarbij ze kritiek uitte op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de rol van het lokale bestuur. Ze benadrukte het belang van het algemeen belang en de noodzaak van transparantie en integriteit in dergelijke projecten.

Demir gaf aan geen persoonlijke intimidatie te hebben ervaren en bevestigde dat de ambtenaren vrij waren van dergelijke druk. Ze stelde dat alle vervuilde grond die er nu ligt weg moet en dat eigendom van alle gronden vereist was voordat het project kon beginnen, waarbij ze opmerkte dat aan geen van beide voorwaarden was voldaan. Los van alle andere voorwaarden die ze had verbonden aan de “ventuele” realisatie van het project. Voorwaarden waaraan nog geen enkele is voldaan.


Dit parlementaire debat in het Vlaams Parlement benadrukt nog maar een de noodzaak van een evenwichtige en transparante benadering bij grootschalige projecten in Knokke-Heist. Het werpt licht op de complexiteit van lokale en regionale besluitvorming en de uitdagingen die gepaard gaan met het behoud van de natuurlijke polders in het aangezicht van ontwikkelingsdruk.

1 REACTIE

  1. Als je minister Demir mag geloven, dan is het golfproject, zoals het nu voorligt dood en begraven, vermits enkele eigenaars publiekelijk hebben gezegd dat zijn nooit hun grond aan de projectontwikkelaar zullen verkopen, en het in eigendom hebben van alle vereiste gronden een key-voorwaarde is.