zondag, februari 25, 2024
HomeDammeDe Natte November van 2023: Oproep aan Landbouwers voor Schademelding bij het...

De Natte November van 2023: Oproep aan Landbouwers voor Schademelding bij het Vlaams Rampenfonds

November 2023 zal de geschiedenis ingaan als een uitzonderlijk natte maand, met significante wateroverlast in zowel de Westhoek als daarbuiten. Deze ongekende weersomstandigheden hebben geleid tot aanzienlijke schade aan landbouwgebieden, waardoor veel boeren voor een grote uitdaging staan.

Het Vlaams Rampenfonds (VRF) speelt een cruciale rol in deze moeilijke tijden. Landbouwers, getroffen door de watersnood, worden aangemoedigd hun schade te melden bij het VRF. Deze melding, die binnen 60 dagen na het weerfenomeen gedaan moet worden, is essentieel voor het proces van schadevergoeding.

Het gebruik van het e-loket van het Vlaams Rampenfonds wordt aanbevolen voor het efficiënt melden van schade. Hoewel deze melding geen directe aanvraag voor compensatie is, vormt het een belangrijke stap naar de erkenning van de wateroverlast als ramp. Deze erkenning is namelijk een voorwaarde voor enige vorm van financiële tegemoetkoming uit het rampenfonds.

Belang van de Schademelding

Het Vlaams Rampenfonds beoordeelt aan de hand van de verzamelde schademeldingen in welke gemeenten de wateroverlast officieel als ramp wordt aangemerkt. Zonder deze erkenning is een schadevergoeding vanuit het fonds niet mogelijk, waardoor de meldingen van vitaal belang zijn voor de getroffen landbouwers.

Deze natte november en de daaruit voortvloeiende watersnood vormen een herinnering aan de fragiliteit van ons milieu en de impact van extreme weersomstandigheden. Landbouwers worden opgeroepen hun stem te laten horen en schade te melden, om zo samen een weg voorwaarts te vinden. We moedigen lezers aan om deel te nemen aan het gesprek op sociale media, om aandacht te vragen voor deze kwestie en steun te bieden aan onze landbouwgemeenschap.