15 C
Knokke-Heist

De Transitie naar Zorgzame Buurten in Knokke-Heist

Een innovatieve verschuiving in de zorgsector is aan de gang in Knokke-Heist, waar de implementatie van ‘Zorgzame Buurten’ de levenskwaliteit van de lokale bevolking naar een hoger niveau tilt. De kerngedachte achter dit concept is het creëren van een omgeving waar de lokale bevolking, ongeacht hun ondersteuningsbehoeften, kan gedijen en ondersteuning kan ontvangen.

In een Zorgzame Buurt ontmoeten en helpen jong en oud elkaar, waardoor een hechte gemeenschap ontstaat. Hierbij ligt de focus op de drie kernpijlers: participatie en inclusie, het verbinden van informele en formele zorg, en intersectorale samenwerking.

Bij participatie en inclusie draait het om de opbouw van een solidair sociaal weefsel. Dit fundament bevordert wederzijdse hulp en streeft naar een inclusieve gemeenschap waarin iedereen betrokken is. Het benadrukt het belang van ‘het kleine helpen’, aanvullend op professionele hulp en dienstverlening.

De verbinding van informele en formele zorg is een cruciaal aspect van de Zorgzame Buurt. Het is gericht op de samenwerking tussen niet-professionele zorgverleners, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, en professionele zorgdiensten. Dit bevordert de vroege opsporing van kwetsbare mensen, draagt bij aan de preventie van gezondheidsongelijkheid en ondersteunt de inspanningen van informele zorgverleners.

Het derde en laatste luik is de intersectorale samenwerking, die de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners en partners uit andere sectoren, zoals huisvesting, ruimtelijke ordening, jeugd en cultuur, omvat. Dit resulteert in een lokaal netwerk dat zich inzet voor preventie, gezondheidsbevordering en integrale zorgverlening.

Deze transitie naar Zorgzame Buurten in Knokke-Heist belooft het leven van de lokale bevolking aanzienlijk te verbeteren.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen