zondag, april 14, 2024
HomeKnokke-HeistDe Triomf van De Pluim: Een Model van Onderwijskwaliteit

De Triomf van De Pluim: Een Model van Onderwijskwaliteit

In onze deelgemeente Knokke ligt een kleine school met een groot verhaal. In december 2023 werd basisschool De Pluim onder de loep genomen door de Vlaamse Onderwijsinspectie. Deze vierdaagse doorlichting, die zich uitstrekte van 11 tot 14 december, was geen eenvoudige controle. Het was een intensieve evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs en de werking van de school.

Directeur Melissa Vermassen en haar team hebben reden tot vieren, aangezien het inspectierapport niets dan lof toont voor hun harde werk en toewijding. Deze beoordeling is gebaseerd op meerdere criteria, waaronder visie, strategie, leerlingenbegeleiding, en de aanpak van gelijke onderwijskansen. Bijzondere aandacht ging uit naar wiskundeonderwijs in de lagere klassen en de algemene werking in de kleuterafdeling.

Een interessant aspect van het rapport was de nadruk op de betrokkenheid van ouders. De school en inspectie moedigen ouders aan om hun kinderen tijdig naar school te brengen. Dit zorgt voor een ononderbroken en vlotte start van de schooldag, wat onmiskenbaar bijdraagt aan een hogere onderwijskwaliteit.

De conclusie van de Onderwijsinspectie was duidelijk: geen enkele inbreuk op de regelgeving en een algemeen gunstig advies. Het rapport bevatte enkele aanbevelingen, maar deze waren niet bindend. Toch neemt het team van De Pluim deze suggesties serieus, met het doel de kwaliteit van hun onderwijs te blijven verbeteren.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist voegt daar nog een felicitatie aan toe, en terecht. Het succes van De Pluim is niet alleen een triomf voor de school zelf, maar ook een lichtend voorbeeld voor onderwijsinstellingen in heel Vlaanderen.