15 C
Knokke-Heist

De Verborgen Held van Onze Tuinen: De Echte Waarde van Wespen

Het idee dat wespen alleen maar kwaad doen, is niet alleen onjuist, maar ook onrechtvaardig. Deze stekelige tuinbewoners spelen een essentiële rol in ons ecosysteem en zijn onmisbaar in het natuurlijke evenwicht.

De gewone of Duitse wesp is van nature een carnivoor. Ze zorgen ervoor dat het aantal insecten in onze tuinen beheersbaar blijft, waardoor we minder insecticiden hoeven te gebruiken. Een bijkomend voordeel is hun smaak voor huisvliegen en muggen – elk door een wesp gevangen insect is er één minder om ons lastig te vallen. Zo helpen wespen schadelijke of hinderlijke insecten op te ruimen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vallen wespen niet zomaar aan. Net als andere insecten en dieren, vallen ze aan als ze zichzelf of hun nest bedreigd voelen. Weglopen of naar een wesp slaan is geen goed idee; het maakt de wesp agressief en kan ertoe leiden dat ze steekt. De beste reactie is om rustig te blijven en langzaam weg te wandelen.

Tijdens het wespenseizoen voeden de werksters, de vrouwelijke wespen, zich met het zoete braaksel van de larven. Naarmate de zomer vordert en er geen nieuwe larven meer in het nest zijn, gaat het voedselaanbod teruglopen. Hierdoor gaan de wespen op zoek naar externe voedselbronnen, wat vaak leidt tot confrontaties met mensen en hun voorliefde voor zoetigheden.

Toch moeten niet alle wespennesten worden vernietigd. Een nest dat diep in de tuin hangt en geen overlast veroorzaakt, kan het beste met rust worden gelaten. Dit laat de wespen hun belangrijke taak in de natuur vervullen. In het geval van een allergie voor wespengif in het gezin is preventieve verwijdering echter verstandig.

Voor de verwijdering van een wespennest kan men een beroep doen op de brandweer of een professionele ongediertebestrijder. Via www.wespennest.vlaanderen kan men een aanvraag indienen bij de brandweer of contactgegevens van een lokale ongediertebestrijder zoeken.

Echter, de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot, vormt een serieuze bedreiging voor de biodiversiteit en landbouw en moet bestreden worden. Deze hoornaar, die aanzienlijk groter is dan een gewone wesp, is vooral schadelijk voor bijen. Als men een Aziatische hoornaar ziet, kan men een melding maken op www.vespawatch.be.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen