18 C
Knokke-Heist

De verborgen nachtmerrie van Knokke-Heist?

Ook in Knokke-Heist lijken eigenaars vaak woningen en zelfs hele appartementsgebouwen te laten verloederen, wat leidt tot ingrijpen door de burgemeester om deze woningen onbewoonbaar te verklaren. Ondanks het imago van een rijke gemeente moet de gemeente vaak ingrijpen op basis van de besluiten van de burgemeester die je via de Vlaams Overheid kunt inkijken. Tijdens een conformiteitsonderzoek doet een woningcontroleur vaststellingen van de gebreken in de woning, waarbij drie categorieën worden gehanteerd naar gelang de aard en de ernst van het probleem.

Als een woning meer dan 6 gebreken in categorie I heeft of 1 gebrek in categorie II heeft, wordt deze ongeschikt verklaard. Deze gebreken hebben een negatieve invloed op de levensomstandigheden van de bewoners, maar vormen geen direct gevaar voor hun veiligheid of gezondheid. Als een woning minstens 1 gebrek heeft in categorie III, wordt deze onbewoonbaar verklaard. Deze gebreken veroorzaken mensonwaardige levensomstandigheden of vormen een direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners. Deze woning is niet geschikt voor bewoning.

Op basis van de bevindingen van de woningcontroleur neemt de burgemeester een besluit om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. Als gevolg hiervan wordt het pand opgenomen in de Vlaamse inventaris van Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO), met ingang van de datum van het besluit van de burgemeester.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen