8.1 C
Knokke-Heist
your alt tag'

Digibanken regio Brugge kunnen rekenen op anderhalf miljoen euro subsidie

E-inclusie staat sinds de coronapandemie hoog op de agenda. Het gloednieuwe project Digibanken dat digitale uitsluiting in onze regio zo veel als mogelijk wil verkleinen is door het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid goedgekeurd en kan rekenen op een Europese toelage van anderhalf miljoen euro. Voor de gemeente Knokke-Heist die fungeert als promotor van de Digibank voor de subregio Noord is dit meteen het sein om de digitale kloof nog sneller en effectiever te dichten.

Voortraject
Een jaar geleden bracht Werkkracht10 verschillende actoren uit het volledige arrondissement Brugge samen om het project digibanken voor een eerste keer toe te lichten. Snel werd duidelijk dat er eensgezindheid te vinden was om samen te werken rond dit project. Om de slaagkansen te maximaliseren werd er gekozen om te starten met een voortraject om vervolgens te resulteren in drie implementatietrajecten binnen de volledige regio. Tijdens het voortraject hebben de complementaire kernpartners (Damme, Brugge, Knokke-Heist, Oostkamp, POM West-Vlaanderen, CTO KU Leuven en Werkkracht10) hun expertise en netwerken samengebracht en opportuniteiten onderzocht voor het uitwerken van sterke, lokale digibanken in de regio’s Noord (Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Zuienkerke), West (Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem) en Brugge (Brugge en deelgemeenten). Na vele vergaderingen, informatierondes en uren schrijfwerk werd een samenwerkingsstrategie en projectbegroting afgeleverd die gesteund wordt door de tien lokale besturen van de referentieregio. Regio breed opzetten van partnerschappen, verenigen/optimaliseren van bestaande initiatieven en samenwerking staan centraal.

Voor wie zijn de digibanken?
Met het project Digibanken willen de initiatiefnemers inzetten op Gelijke Digitale Kansen in onze Samenleving (GDKS) om zo de digitale uitsluiting binnen diverse doelgroepen in de bevolking te verkleinen. Het aantal personen met een indicatie “geen of lage digitale vaardigheden” wordt in de regio Noord geschat op 26 882, in de regio West op 38 846 en in Brugge op 47 367. Voor het volledige arrondissement beslaat dit 40% van het totaal aantal inwoners. Deze cijfers bevatten verschillende doelgroepen: onder andere de ouderen, huishoudens met een laag inkomen, werkzoekenden, andere herkomst, kort- en midden geschoolden … Maar evengoed de geschoolde werkende bevolking die aangeeft niet te beschikken over voldoende digitale vaardigheden. Deze cijfers worden gestaafd door diverse onderzoeken die reeds hebben plaatsgevonden of lopende zijn. De beoogde digibanken zijn niet exclusief voor de bovenvermelde doelgroepen. Het toont aan dat er een heel diverse doelgroep is en dat er vooral veel nood is aan digitale ondersteuning. Per digibank moeten minimaal 1 000 personen bereikt worden voor het eind van 2024.

Wat zijn digibanken?
Vanuit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht worden Europese middelen ter beschikking gesteld. De Vlaamse Regering faciliteert de middelen via diverse projectoproepen, waaronder Digibanken. Het project omsluit drie basisdoelstellingen.

Binnen de eerste doelstelling wordt er ingezet op gelijke toegang tot digitale technologie. Hiervoor wordt een centraal magazijn ingericht om de drie digibanken te voorzien van toestellen die ontleend en hersteld kunnen worden. “De werking bestaat uit de aankoop, het klaarmaken, het optimaliseren, de herstelling, de ondersteuning en de inzameling van toestellen. We zetten, waar mogelijk, in op het circulair verhaal door o.a. te werken met refurbished materiaal en degelijk onderhoud op de toestellen uit te voeren” legt Pablo Annys, voorzitter van Werkkracht 10 uit.

“In het Voortraject Digibanken werd de keuze gemaakt om met de drie Digibank-projecten doelstelling 1 gezamenlijk (en dus regionaal) uit te voeren, dit om efficiëntiewinst te boeken en coherentie maximaal na te streven. De ambitie bestaat om een efficiënt en duurzaam dienstverleningsmodel te ontwikkelen waarbij er wordt gewerkt met een centrale (hardware) hub in samenwerking met Kringwinkel ’t Rad en verschillende verdeelpunten verspreid over de Brugse referentieregio” licht de voorzitter toe.

Volgende acties worden binnen het dienstverleningsmodel uitgewerkt:

1) Gratis uitleendienst.
2) Ondersteunende dienstverlening bij de opstart van de overdracht, na ontvangst van het toestel en tijdens het gebruik.
3) Logistieke organisatie m.b.t het ter beschikking stellen van hardware.
4) Inzameling voor tweedehands toestellen.
5) Hersteldienst voor toestellen

Met de tweede doelstelling worden er, via opleiding en kennisdeling, persoonlijke digitale vaardigheden versterkt bij de doelgroep en de medewerkers betrokken bij het project Digibanken. De organisatoren maken het ook mogelijk om de technische vaardigheden te versterken om in te kunnen zetten in het centraal magazijn. Uit de online startdag van het voortraject digibanken op 1 februari 2022 hebben de medewerkers van de betrokken partners geleerd dat het heel belangrijk is om een customer journey te doen. Ze vertrekken vanuit het perspectief van de doelgroep.

Ze stellen bij het dienstverleningsaanbod daarom enkele vragen in functie van die customer journey:
• Waar vinden we de doelgroep?
• Waar wil de doelgroep naartoe komen?
• Wat hebben ze nodig?
• Hoe bieden we het aan?
• Wanneer bieden we dat aan?

Zo kan op maat van het individu ‘just-in-time’ en via het ‘bring your own device’- principe, of beschikbaar materiaal ter plaatse (inrichten openbare computerruimte) een aanbod uitgewerkt worden.

Het project Digibanken focust op 2 sporen:

• Train-the-trainers.

Zij moeten de doelgroep beter kunnen helpen bij ad hoc vragen en kunnen doorverwijzen via digiwijzer naar bestaande opleidingen of laagdrempelige activiteiten waar aan digitale vaardigheden gewerkt wordt. Om aan deze pijler te voldoen wordt vorming aangeboden voor deze groep trainers. In de vorming worden digitale vaardigheden aangescherpt, maar wordt ook nadruk gelegd op het pedagogische aspect en de omgang met de doelgroep. Deze trainers zijn onder andere vrijwilligers en medewerkers die in de digipunten te vinden zijn en bij uitbreiding ook digibuddies, digicoaches, digidokters … zonder een groep uit te sluiten die digitale vaardigheden kan overbrengen op de doelgroep.

 Het aanbod voor de doelgroep zelf.

Via een digiwijzer die Provinciaal ontwikkeld wordt in samenwerking met de POM West-Vlaanderen zal Werkkracht 10 het huidig aanbod waar mogelijk, zo lokaal mogelijk, verspreiden met een focus op basiscompetenties.

De derde doelstelling sluit hier nauw bij aan om via begeleiding te zorgen voor een verbeterde toegang tot essentiële digitale diensten.

“We streven naar een optimale ondersteuning van burgers met een risico op digitale uitsluiting, zodat ze met hun vragen rond digitale dienstverlening ‘just-in-time’ en laagdrempelig geholpen worden, en ze dus meteen verder kunnen” klinkt het bij Werkkracht 10. Dit doen we doormiddel van het voorzien van fysieke knooppunten: Digipunten.

Deze dienstverlening is al op een aantal plaatsen of in een aantal diensten aanwezig. Er is immers veel organisch gegroeid naar aanleidingen van de vele vragen van burgers, denk bijvoorbeeld aan de Itsme en Covid Safe App. Vaak ontbreekt bij de bestaande diensten en organisaties de tijd, kennis en middelen om dit goed en gericht te kunnen doen, ook in functie van de kwetsbare doelgroepen.

Veel organisaties zijn dus zoekende hoe ze dit alles verder kunnen organiseren en optimaliseren. Het project ‘Digibanken’ zal voor deze organisaties/diensten een belangrijk duwtje in de rug betekenen. Dit door hen te ondersteunen en te investeren in vorming/opleiding/coaching/professionaliseren in het kader van het aanbrengen van correcte informatie en begeleiding naar digitale dienstverlening op zich.

Naast de bestaande initiatieven die verder geprofessionaliseerd en ondersteund worden, dient de digitale dienstverlening ‘just-in-time’ over het hele werkingsgebied zoveel mogelijk dekkend te zijn voor de totale doelgroep. De werkgroep baseert zich hiervoor op aanbevelingen uit het project Digitaal inclusieve wijk. Met name per 5 000 inwoners minstens één dagdeel begeleidingsmogelijkheid per week. Dit doen men in de Digipunten van het project.

“Concreet streven we naar 56 Digipunten in het werkingsgebied. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor geografische spreiding, dus voor gemakkelijke bereikbaarheid, maar heel bijzonder ook aandacht voor outreachend werken, namelijk: het installeren van Digipunten waar de kwetsbare doelgroep zich bevindt” zegt voorzitter Pablo Annys.

Burgers, en in het bijzonder risicogroepen op Digitale uitsluiting, kunnen in een Digipunt terecht met hun vragen rond digitale toepassingen. De klemtoon ligt hierbij op kennisoverdracht omtrent mogelijkheden, gebruik en gevaren van toepassingen rond essentiële diensten. Enkele voorbeelden waarvoor de burgers terecht kunnen: hulp met toepassingen zoals eID en Itsme, hulp met toegang tot online diensten zoals Mijn Gezondheid, My Pension of aanvraag van documenten. Maar evengoed infoverstrekking rond betaalbaar internet of de gevaren bij digitale toepassingen.

Binnen de referentieregio Brugge bestaan er reeds diverse initiatieven. Uiteraard is het de bedoeling om deze verder te versterken. Eveneens wordt er beroep gedaan op Werkkracht10 om de vinger aan de pols te houden vanuit de bestaande projecten en in het kader van nieuwe projectoproepen.

Werkkracht10 neemt een onderzoekende, ondersteunende, versterkende en verbindende rol op in functie van diverse projectoproepen en projecten omtrent Digitalisering en E-inclusie in de referentieregio. In het kader van de implementatietrajecten Digibanken volgt Werkkracht10 het proces op die doorlopen wordt in de drie afzonderlijke Digibanken en ondersteunt de verbinding tussen de drie Digibanken.

Uit de startblokken

Sinds de bekendmaking van de goedkeuring van de drie implementatietrajecten, zijn de penhouders van de dossiers onmiddellijk uit de startblokken geschoten om de eerste acties te kunnen realiseren binnen de verschillende regio’s. Aanwerving van omkaderend personeel moet zorgen voor de uitvoering van de doelstellingenrealisatie. Een breed veld aan lokale en bovenlokale actoren werd betrokken in de voortrajectfase. Met hen worden vanaf nu de acties uitgerold en concreet gemaakt.
De bevoegde minister Jo Brouns verwoordt het zo:

“We moeten blijven inzetten op het versterken van mensen hun digitale vaardigheden. Met de Digibanken gaan we lokale partnerschappen aan om zo laagdrempelig mogelijk het nodige IT-materiaal, ondersteuning en opleidingen rond digitale vaardigheden te kunnen bieden. Ik ben trots op het werk dat de referentieregio Brugge levert in deze digitale transitie. Met de Digibanken verkleinen we het risico op digitale uitsluiting en helpen we kwetsbare mensen op weg naar werk. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan op de digitale trein.”

“Tot slot willen we alle betrokken lokale besturen, de diverse betrokken organisaties en uiteraard de “Vrienden van het Voortraject” bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en het engagement naar de toekomst. We mogen terecht fier zijn op deze overkoepelende regiowerking! We gaan van start! “ besluit voorzitter Pablo Annys enthousiast.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je even lezen