vrijdag, april 19, 2024
HomeDammeDringende Herstellingen aan Waterlek in Kerkstraat 88 te Damme, Farys ter Plaats

Dringende Herstellingen aan Waterlek in Kerkstraat 88 te Damme, Farys ter Plaats

Een waterlek is ontstaan in de Kerkstraat, ter hoogte van huisnummer 88. Het nutsbedrijf Farys is op de hoogte gesteld en komt zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren. Inwoners en voorbijgangers in de omgeving kunnen enige hinder ondervinden door deze onvoorziene situatie.

Het lek heeft tot gevolg dat water zich een weg baant naar de rijbaan. Dit water kan gelukkig weglopen via het bestaande rioleringssysteem. Echter, er wordt gewaarschuwd voor slijkvorming, aangezien er aarde naar boven komt via het lek. Dit kan leiden tot potentieel gevaarlijke situaties voor weggebruikers. De autoriteiten adviseren daarom extra voorzichtig te zijn bij het passeren van dit gebied.

Hoewel Farys zich inspant om de herstellingen zo spoedig mogelijk uit te voeren, kan het zijn dat de omgeving rond het lek tijdelijk wordt afgesloten van het leidingwater. Dit kan enige overlast veroorzaken voor de bewoners van de omliggende gebieden. Men wordt geadviseerd om, indien mogelijk, voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het opslaan van water.

De exacte oorzaak van het lek en de geschatte tijd voor voltooiing van de herstellingen zijn op dit moment nog niet bekend. Verdere updates zullen worden verstrekt zodra er meer informatie beschikbaar komt. De lokale autoriteiten en Farys benadrukken het belang van veiligheid en vragen om begrip en medewerking van de gemeenschap tijdens deze herstellingswerken.