19.5 C
Knokke-Heist

Drones kunnen levens redden aan de kust: positieve evaluatie leidt tot verdere tests

De Politiezones langs onze kust zien de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij reddingsoperaties toenemen, na een succesvolle evaluatie van tests met het droppen van voorwerpen. De tests worden dit seizoen voortgezet, ondanks enkele wettelijke hiaten die nog overwonnen moeten worden.

Aan de West-Vlaamse kust zijn vorig jaar veelbelovende tests uitgevoerd met het inzetten van drones voor het droppen van voorwerpen bij reddingsoperaties. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) kreeg van gouverneur Carl Decaluwé te horen dat de evaluatie van deze tests uiterst positief is en dat de dronetesten ook dit seizoen zullen worden voortgezet.

Drones worden al regelmatig gebruikt voor het opsporen van vermiste personen, het assisteren bij verkeersongevallen en branden, het handhaven van captatieverboden en het screenen van bewaakte en onbewaakte zwemzones. Verschillende politiezones oefenen momenteel het operationeel droppen van voorwerpen door drones, zodat deze indien nodig ook in reële situaties ingezet kunnen worden.

Eén van de mogelijke toepassingen is het droppen van reddingsvesten bij incidenten en noodsituaties op zee. Drones kunnen ook radio’s, flessen water, thermische dekens en bakens droppen op plaatsen waar het te gevaarlijk is om reddingsdiensten naartoe te sturen. Vorig jaar zijn er tests uitgevoerd in samenwerking met de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV), en deze zullen in het komende seizoen worden voortgezet.

Toch worden het gebruik en de inzet van drones nog beperkt door enkele hiaten in de wetgeving. Gouverneur Decaluwé benadrukt dat het accepteren van vooraf gedefinieerde risicoanalyses een grote hulp zou zijn, bijvoorbeeld bij het assisteren bij branden en het in kaart brengen van verkeersongevallen. Daarnaast is er een beperking op de afstand van maximaal 500 meter rond een niet-bewegende piloot, wat gezien de komst van drones met grotere autonomie herzien moet worden.

Een werkgroep binnen de geïntegreerde politiediensten buigt zich momenteel over de problematiek. Hierdoor zal het mogelijk zijn om gebruik te maken van een voorbeeld risicoanalyse. Desondanks blijven de afstandsbeperkingen een hindernis, zeker in het licht van de toekomstige 5G-toepassingen en andere innovaties.

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen