HomePolitiekEen extra stimulans om meer te doen in Knokke-Heist kan volgens de...

Een extra stimulans om meer te doen in Knokke-Heist kan volgens de N-VA

De Vlaamse Regering wil bijkomend investeren in fietsinfrastructuur en stimuleert daarvoor de gemeenten. Daarvoor maakte ze onlangs 150 miljoen euro extra vrij. Dat bedrag wordt verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonersaantal. Bij elke twee euro die Knokke-Heist investeert, legt Vlaanderen 1 euro bij tot maximaal 748.716,69. Op de gemeenteraad van donderdag zal de N-VA vragen of we van deze kans gebruik zullen maken. Cathy Coudyser : “Die extra stimulans vanuit Vlaanderen moeten we in Knokke-Heist grijpen om onze geplande fietsinvesteringen uit te voeren en zelfs ambitieuzer te zijn.”


Niet alleen de aanleg van nieuwe, bijkomende fietspaden langs gemeentewegen, maar ook structureel onderhoud en grondige verbeteringen aan bestaande fietspaden van gemeenten komen in aanmerking. Voor september 2022 kan Knokke-Heist een aanvraag indienen met een beschrijving van de geplande investeringen. De plannen moeten gerealiseerd worden tegen eind 2025. Vlaanderen betaalt na uitvoering van de werken 1/3 van de gedane investering terug, tot het maximumbedrag van 748.716,69 euro.


In het meerjarenplan van Knokke-Heist staan tal van kapstokken om die Vlaamse stimulus aan te wenden. Cathy Coudyser : “We plannen een fietsverbinding tussen Heulebrug en de Westkapellestraat. Daarnaast zullen we langs de spoorweg in Duinenwater ook een nieuw fietspad realiseren. En we bouwen ook ons fietsnetwerk uit langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan. Deze projecten staan samen geraamd op 525.000 euro. Los daarvan zijn er ook nog geplande investeringen in fietsstraten en fietsenstallingen, geschat op 600.000 euro. Daarmee kunnen we al 375.000 euro Vlaamse middelen ontvangen.”


De N-VA wil nog ambitieuzer zijn. De N-VA pleit voor een meldpunt waar burgers kunnen aangeven welke bestaande fietspaden op korte termijn nog beter en veiliger kunnen worden. Bij de heraanleg van buurt- en leefstraten kunnen bijkomende ingrepen helpen om het autoverkeer te verminderen en meer plaats te voorzien voor fietsers. Dat zal helpen om inwoners en tweede verblijvers nog meer de fiets te laten nemen voor boodschappen en verplaatsingen binnen de gemeente. Zo wordt fietsen nog veiliger en aangenamer in Knokke-Heist. Dat is goed voor de gezondheid en voor ons milieu.” vindt Cathy Coudyser.

3 REACTIES

  1. Goed dat er veel aandacht is voor verbetering voor fietspaden in Knokke Heist maar met het nieuwe fietspad op het pas opengestelde rondpunt aan het Frans Desmidtplein zit er toch een gevaarlijke uitsteek op. Bij het verlaten van het rondpunt richting Pierslaan zowel richting noord als zuid is er een betonnen verhoog van ongeveer een meter lengte een scheiding tussen baan en fietspad waar iedereen met de auto over rijd omdat het niet goed zichtbaar is. Ook voor scooters en fietsers is dit niet goed zichtbaar. Markeren met witte verf zou een betere oplossing kunnen zijn.

  2. Zoals dikwijls steekt Cathy de pluimen van de gemeentebelangen op haar hoed . De voorgestelde nieuwe fietspaden zijn al gepland . Maar wanneer wordt de strook naast de kasseiweg ter Graafjansdijk tussen de Paulusstraat en de hazegrasstraat fietsvriendelijker gemaakt door de putten te vullen ?

  3. Die boordstenen doen me denken aan het rondpunt Knokkestraat waar enkele jaren geleden door zo een boordsteen een scooterrijder dodelijk is verongelukt. Laat het nogmaals niet gebeuren.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers