dinsdag, mei 21, 2024
HomeHaven / ZeebruggeEen nieuwe mijlpaal in het Oosterweelproject vanuit Zeebrugge

Een nieuwe mijlpaal in het Oosterweelproject vanuit Zeebrugge

De Voorbereidingen en Eerste Stappen

Eind april begonnen de voorbereidende baggerwerken in het Albertkanaal, gevolgd door de start van de hoofdwerken op 13 mei met de constructie van een werkeiland. Eind mei zullen stalen damwanden in de bodem van het Albertkanaal worden geplaatst. Deze damwanden vormen de basis voor de tunnelconstructie, waarbij gekozen is voor een techniek die zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt. Toch zal enige geluidshinder onvermijdelijk zijn.

Innovatieve Bouwwerkzaamheden

In tegenstelling tot de Scheldetunnel, waarvan de elementen in Zeebrugge worden gebouwd, worden de elementen voor de Kanaaltunnels ter plaatse gemaakt. Deze aanpak vereist uitgebreide voorbereidingen en innovatieve technieken om de bouw zo efficiënt en stil mogelijk te laten verlopen. Het plaatsen van de damwanden langs het traject van het Samgadok tot het Asiadok zal ongeveer een jaar duren. Eind 2024 begint het wegpompen van water tussen de damwanden, waardoor een droge bouwput ontstaat voor de bouw van de tunnels.

Veiligheid op Weg en Water

De bouw van de Kanaaltunnels brengt tijdelijke beperkingen met zich mee voor het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal, een essentiële route voor goederenvervoer. Daarom zijn er maatregelen genomen om de veiligheid en doorstroming van het scheepvaartverkeer te waarborgen. Sinds 13 mei is de Vessel Traffic Services (VTS) uitgebreid naar het gebied rondom de Oosterweelwerken. Dit systeem biedt schepen informatie en advies over risico’s, weersomstandigheden en navigatie. Daarnaast zijn er mobiele radarunits, camera’s en extra signalisatieborden geïnstalleerd, en zijn er extra VTS-operatoren en passageplanners in dienst genomen om de schepen dag en nacht te begeleiden.

Veiligheid voor Arbeiders en Omgeving

De veiligheid van arbeiders is een topprioriteit. Daarom is er een aanvaarberm gebouwd in het Amerikadok om zowel de werf als de toekomstige Kanaaltunnels te beschermen tegen mogelijke aanvaringen. Hoewel het risico op een incident klein is, zijn de gevolgen aanzienlijk genoeg om deze voorzorgsmaatregel te rechtvaardigen.

Vooruitblik op de Toekomst

De bouw van de Kanaaltunnels is een belangrijke stap in het Oosterweelproject en het Toekomstverbond uit 2017. Volgens Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken betekent dit project een verbetering van de mobiliteit en verkeersveiligheid in Antwerpen. Projectdirecteur Jeroen Philtjens benadrukt de technische uitdagingen en de gezamenlijke inspanningen om deze te overwinnen. Bart Van Camp, directeur omgeving Lantis, onderstreept het belang van samenwerking met de omgeving en stakeholders om het project succesvol af te ronden.