9 C
Knokke-Heist

Een schakelplatform voor onze kust

Belgisch netbeheerder Elia innoveert voortdurend in haar infrastructuur en in de ontwikkeling van het hoogspanningsnet. Zo ook met het MOG (Modular Offshore Grid), een schakelplatform op de Noordzee dat sinds een paar jaar op 40 km van de kust de geproduceerde energie van 4 offshore windparken bundelt en via onderzeese kabels aan land brengt. De bedoeling is nu ook om een tweede dergelijke offshore “stopcontact” te realiseren dat een essentiële rol moet spelen in de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare energie op zee.

Op 9 januari 2023 heeft Elia Asset nv daarom een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een machtiging voor het bouwen én van een milieuvergunning voor de exploitatie van het Modular Offshore Grid 2 (MOG2) project in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. 

De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 8 februari tot en met 10 maart 2023.  Het dossier bevat de aanvraag, een milieueffectenrapport (MER) (inclusief een ontwerp van passende beoordeling) en een niet-technische samenvatting. Deze documenten zijn vanaf 8 februari 2023 digitaal beschikbaar op de website van de BMM (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news).

Daarnaast zal het voor iedereen mogelijk zijn het dossier te consulteren in de kantoren van de BMM in Brussel en Oostende. 

Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 25 maart 2023 indienen, per post of per email, gericht aan de BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, t.a.v. Brigitte Lauwaert (blauwaert@naturalsciences.be). 

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Like & deel onze nieuwsberichten

Geniet elke dag van onze gratis krant en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We waarderen het als je onze berichten op sociale media leuk vindt en deelt, dit helpt ons om onze inhoud nog verder te verspreiden. Dank je wel voor je steun en we hopen je regelmatig terug te zien!

logo kneistikrant

Ook dit moet je even lezen