18.9 C
Knokke-Heist

Meer reacties na protocolakkoord met het GO!-onderwijs in Knokke-Heist (UPDATE)

In Knokke-Heist is er ophef ontstaan over de mogelijke overname van gemeentescholen door GO!. Gemeenteraadslid Katrien Anteunis van Vooruit betreurt ten zeerste dat dit plan doorgang vindt en wijst erop dat er niets belangrijker is dan kinderen, vooral die van de gemeente. De ouders en leerkrachten hebben hun opkomst op de gemeenteraad gemanifesteerd, wat meer dan woorden kan uitdrukken. Er was ontzag en verdriet af te lezen op hun gezichten, volgens Anteunis. De Pluim en Het Anker zijn niet zomaar scholen, het zijn families tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en grootouders. Dit gaat niet alleen over lesgeven, maar ook over de situatie achter het kind. De fusie van deze scholen zal een grote impact hebben op de kinderen die hier al generaties lang naar school gaan.

Vooruit heeft zich sinds februari 2022 uitgesproken tegen deze overname en blijft bij haar standpunt. Het gemeentebestuur heeft echter besloten om door te gaan met de overname, wat Vooruit niet kan goedkeuren. Bovendien is er verontwaardiging over het feit dat het gemeentebestuur zonder overleg met de gemeenteraad een persbericht heeft verspreid.

Het gemeentebestuur wil de vrijgekomen bouwgronden gebruiken voor betaalbare woningen, maar Vooruit betwijfelt of dit haalbaar is en wie er dan precies van deze woningen kan profiteren. Het verlies van de gemeentescholen aan GO! gaat ten koste van de kinderen en hun toekomst, aldus Anteunis.

Eerdere reacties:

Ouderraden van gemeentescholen geschokt door protocolakkoord GO! Het Knokke-Heistse schepencollege heeft een protocolakkoord aangekondigd met het GO! voor de overdracht van het gemeentelijk onderwijs, zonder de ouders en het gemeentepersoneel op de hoogte te brengen, klinkt het bij de ouderraden van het gemeentelijk onderwijs. Dit heeft geleid tot verontwaardiging bij de ouders. Zij beschouwen deze beslissing als een ongeziene brutaliteit en getuigt van weinig respect voor het gemeentelijk onderwijs. Bovendien negeert het schepencollege de beslissing van de commissie zorgvuldig bestuur en de Vlaamse regering en geeft het meer prioriteit aan vastgoed dan aan de leerlingen en het personeel.

De ouderraden benadrukken dat het protocolakkoord gaat over geld, stenen en gronden, niet over de kinderen. Ze vrezen dat hun kinderen in de kou zullen blijven staan en hopen dat de gemeenteraadsleden hen zullen steunen tijdens deze vijandige overnameprocedure.

Naast de ouders zijn ook politici bezorgd over de gang van zaken. N-VA fractieleider Cathy Coudyser heeft laten weten dat de N-VA het ontwerp-protocol akkoord zal bestuderen en hun standpunt kenbaar zal maken tijdens de gemeenteraad van april. Ze betreurt het gebrek aan draagvlak voor deze beslissing binnen de gemeenschap van de huidige gemeentescholen en vindt dat er nog te weinig ruimte is voor overleg.

Het Vlaams Belang Knokke-Heist is niet te spreken over het akkoord om de gemeentelijke basisscholen De Pluim en Het Anker over te hevelen naar het Gemeenschapsonderwijs. Vlaams Belang-gemeenteraadslid Leo De Waele: “Het gemeentebestuur werd in september vorig jaar al op de vingers getikt door de Commissie Zorgvuldig Bestuur omdat de schoolraad niet geraadpleegd werd. Dat was al een teken aan de wand. Het gemeentebestuur heeft meermaals beweerd dat naarmate de onderhandelingen met het Gemeenschapsonderwijs zouden vorderen, iedereen op tijd en stond zou geïnformeerd en geraadpleegd worden. Dat is niet gebeurd, integendeel. Zoals al te vrezen viel, worden de leerkrachten en ouders nu voor een voldongen feit geplaatst.”

Voor het Vlaams Belang toont de gehechtheid van de leerkrachten en ouders aan de gemeentelijke basisscholen aan dat deze scholen een meerwaarde bieden. De overgangsregeling die werd afgesproken, is niet meer dan een tijdelijke regeling tot 2026. Het Vlaams Belang zal dus in de gemeenteraad tegen het akkoord stemmen.

De krant blijft de ontwikkelingen volgen en zal blijven berichten over verdere reacties.

Geef een reactie

Uw reacties zijn steeds welkom via de sociale media knoppen hieronder

Ook dit moet je even lezen